Sæt verdensmålene på spil i folkeoplysningen
Mennesker Med Mening

Sæt verdensmålene på spil i folkeoplysningen

Redaktionel dato: 9. juni 2022

Brætspil, leg og samarbejde på tværs af siloer. Det er nogle af de greb folkeoplysende aktører kan bruge, hvis de vil fremme kendskabet til FN’s 17 verdensmål.

Leg og spil er en god metode til at udbrede kendskabet FN’s 17 verdensmål ifølge Torleif Jonasson fra FN-forbundet.

Leg og spil er en god metode til at udbrede kendskabet FN’s 17 verdensmål ifølge Torleif Jonasson fra FN-forbundet.

Et menneske med meninger

I denne måneds ’Mennesker Med Mening’ har vi interviewet generalsekretær for FN-forbundet, Torleif Jonasson, om deres arbejde med at fremme FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Torleif er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere været ansat hos Højskolerne, Mellemfolkeligt Samvirke og Verdensnaturfonden

FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk ngo, der har eksisteret siden 1970. Forbundet arbejder for at styrke interessen og kendskabet til FN. Dette sker bl.a. via folkeoplysende arbejde i form af konferencer, fyraftensmøder, folkemødeevent, festivaler og oplæg på grundskoler over hele landet.

Derudover samarbejder forbundet også med søster-forbund i andre lande for at engagere borgere i det globale ansvar for at skabe en bedre verden

I serien ’Mennesker Med Mening’ stiller DFS vores idépolitiske medlemmer en række spørgsmål med afsæt i aktuelle begivenheder, der vedrører medlemmernes mærkesager. FN-forbundet er medlem af DFS.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Det er en del af jeres formål at styrke interessen og kendskabet til FN’s 17 verdensmål. Hvordan gør I det?

Vi fungerer først og fremmest som en brobygger mellem civilsamfundet og de mange internationale fora, hvor verdensmålene bliver formet via politiske forhandlinger. Det arbejde har vi været med til lige siden 1992, hvor bæredygtig udvikling første gange formelt kom på FN’s dagsorden. Men arbejdet har reelt været i gang i mere end 50 år. Så verdensmålene er langt fra noget nyt.

I vores rolle som brobygger forsøger vi at engagere civilsamfundsaktører i arbejdet med at fremme målene. Og nu er verdensmålene en integreret del af civilsamfundets arbejde i Danmark.

Vi har fx haft stor succes med vores brætspil, der hedder ’Verdensmål på Spil’. Her får spillerne mulighed for at have en mere legende tilgang til de 17 verdensmål, end når man fx går til klassiske foredrag og debatter. Spillet er så efterspurgt, at vi er ved at versionere vores spil-app til syv forskellige sprog. Ambitionen er selvfølgelig, at kendskabet til verdensmålene bliver udbredt verden over.

Vi har også planlagt et event ’Kampen om Kurven’ på Folkemødet sammen med Højskolerne, Grundtvigsk Forum og COOP. Her bliver deltagerne låst inde i et såkaldt ”escape-room” og præsenteret for en række dilemmaer. De slipper kun ud, hvis de træffer bæredygtige beslutninger, der er i tråd med intentionen i verdensmålene.  

Hvad er jeres erfaringer med verdensmålsspillet?

Responsen på spillet har været overvældende. Jeg tror, det skyldes, at spillet åbner for en mere fri og legende tilgang til verdensmålene og tilegnelse af ny viden. Samtidig skaber spillet også en forståelse for, at verdensmålene er internt forbundne. Når man ændrer på et mål, så har det afledte effekter på de andre mål.

Hvis man fx kigger på mål 8, der handler om anstændige jobs, så hænger det tæt sammen med klimaindsatsen i mål 13. For hvis man hæver benzinafgifterne for at nedbringe CO2-udledningen, så stiger benzinpriserne tilsvarende. Det kan mindske menneskers mulighed for at tage jobs, der ligger mange kilometers kørsel væk fra deres bopæl.

Så det hele hænger jo sammen. Og det er helt afgørende, at folkeoplysende aktører har blik for målenes interne relation, når de arbejder med dem i deres oplysningsaktiviteter. 

Henover sommeren og efteråret er I medarrangører på en række udstillinger i København, Aarhus, Aalborg og Sønderborg ved navn ’2030 NOW’. Hvad er jeres mål med udstillingerne?

Udstillingerne fungerer som en æstetisk ramme og scene, hvor aktører kan byde ind med aktiviteter og arrangementer, der sætter fokus på verdensmålene og bæredygtige løsninger. Omkring scenerne bliver der opsat 17 store fotografier. De bliver flankeret af oplysningsplancher med 17 personlige historier om mennesker, der er påvirket af forhold, som relaterer sig til verdensmålene.

DFS’ medlemmer er meget velkomne til at kontakte os og spille ind med idéer til, hvordan vi lave samarbejder på scenerne. Det kan fx være musikaktiviteter, spil-events eller lign., der præsenterer og oplyser om verdensmålene på nye og kreative måder. 

Har du tre gode råd til folkeoplysende aktører, der gerne vil fremme FN’s 17 verdensmål?

Man skal ikke nødvendigvis se verdensmålene som et ”add-on”. Man kan sagtens indarbejde verdensmålene i de aktiviteter, som man allerede er i gang med. Hvis man fx laver oplysningsaktiviteter omkring bæredygtig mad, så spiller det både ind i mål 2 omkring bekæmpelse af sult. Men det spiller også ind i mål 11 om bæredygtige lokalsamfund og mål 12 om bæredygtig produktion.

Derudover kan man bruge verdensmålene til at tage et kritisk blik på sin egen organisation eller forening. Hvad er vores indkøbspolitik fx? Har vi fokus på, om det, vi køber, er bæredygtigt produceret? Tager vi hensyn til de af vores ansatte og deltagere, der er vegetarer? Og er den el, som vi køber til vores kontor, produceret med vindkraft?

Men det vigtigste er, at vi samarbejder. Hvis vi skal komme i mål med verdensmålene, så skal vi arbejde på tværs af siloer og vores forskellige dagsordener. Jeg vil fx gerne opfordre alle folkeoplysende aktører til at deltage i Verdens Bedste Nyheders årlige kampagnedag i september, hvor man sammen med andre civilsamfundsorganisationer kan være med til at fremme kendskabet og interessen for verdensmålene. 

Lyst til at prøve ’Verdensmål på Spil’?