Søg støtte til almennyttige kulturelle projekter

Søg støtte til almennyttige kulturelle projekter

Redaktionel dato: 18. februar 2022

Har du et projekt, der skal øge engagementet i demokratiske problemstillinger. Eller vil du øge kendskabet til mellemfolkelig forståelse med et tværkulturelt projekt? Så kan din forening støtter tilskud på mellem 30.000 og 100.000 kroner.

Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter åbnede for ansøgning torsdag den 10. februar 2022. Der er frist for ansøgninger torsdag den 10. marts 2022.

Der kan søges om tilskud på mellem 30.000 kr. og 100.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af nedenstående områder:

• Demokrati og menneskerettigheder: Der ydes tilskud til projekter, der på nye måder øger engagementet i demokratiske problemstillinger.
• Kulturbevaring: Der ydes tilskud til projekter, som øger kendskabet til historiske særtræk i et lokalområde.
• Kulturforståelse: Der ydes tilskud til tværkulturelle projekter, som på nye måder øger kendskabet til mellemfolkelig forståelse.
• Modstandsfolk 2. verdenskrig: Der ydes tilskud til projekter og aktiviteter, hvis målgruppe er modstandsfolk fra 2. verdenskrig. Disse aktiviteter kan være udflugter og enkeltstående arrangementer.

Mere om puljen

…herunder ansøgningsskema