Sommerhilsen fra Carolina Magdalene Maier

Sommerhilsen fra Carolina Magdalene Maier

Redaktionel dato: 28. juni 2021

Corona, mundbind, forsamlingsloft, nedlukning, ensomhed, puljer og administration.

Og så endelig: Genåbning, sol og EM i fodbold. En følelsesmæssig rutsjebanetur uden sidestykke.

DFS' sekretariatschef  ønsker alle i folkeoplysningen en rigtig god sommer!

DFS' sekretariatschef ønsker alle i folkeoplysningen en rigtig god sommer!

Det seneste år – ja faktisk det seneste halvandet år – har været ekstraordinært. Det er alle vist enige i. Corona-krisen har ligget over os som en tung dyne af ængstelse, og den har efterladt et indtryk, som vi aldrig kommer til at glemme. Krisen er nu en del af vores kollektive bevidsthed.

Selvfølgelig bliver det mest de negative følelser og oplevelser, som vi kommer til at huske. Frygten for at blive syg, fraværet af dem vi holder af, ensomheden på hjemmearbejdspladsen, de økonomiske trængsler. Jeg kunne blive ved.

Men heldigvis fungerer modstand og begrænsninger også som en katalysator for innovation og udvikling. Det er folkeoplysningen et lysende eksempel på.

I har haft en uovertruffen evne, lyst og opfindsomhed til at udvikle nye aktiviteter – og redsigne de eksisterende – så de passede ind i vores nye fælles virkelighed.

Jeg er virkelig stolt over at være sekretariatschef for en organisation, der repræsenterer så modstandsdygtig og kreativ en sektor.

Og samtidig er jeg stolt over at være leder for et sekretariat, der har arbejdet på højtryk for at sikre de bedst mulige vilkår for folkeoplysningen i en svær tid.

En frisk sommerstart

Nu skinner solen igen. Vi kan bevæge os frit rundt. Og vi kan kramme igen. Ikke mindst.

Betydningen af den nære kontakt, samtalen og muligheden for at se hinanden i øjnene i de folkeoplysende fællesskaber kan ikke overvurderes.

Og sommeren markerer nu startskuddet til en ny begyndelse for folkeoplysningen, hvor vi endelig kan kigge fremad og gribe de muligheder, der kommer.

Ta’ fx vores kulturminister Joy Mogensen. I DFS har vi lyttet med store ører, når hun har udtrykt villighed til at optimere vilkårene for de folkeoplysende fællesskaber.

Døren er på klem – og vi skal stå klar til at træde ind.

Derfor er DFS også i fuld gang med at forberede et politisk udspil, hvor jeres ønsker bliver bragt videre til politikerne og embedsværket. Vi forventer, at der er nyt fra ministeriet umiddelbart efter sommerferien, så følg med på vores kommunikationsplatforme.

Et anden positiv nyhed er, at DFS og FinansDanmark – sammen med en gruppe af andre aktører – er blevet enige om en række anbefalinger, der skal lette de administrative byrder for lokale foreninger og skoler, der har en bankkonto.

Anbefalingerne ligger nu på politikernes bord, og i DFS håber vi, at det på sigt bliver nemmere og billigere at oprette og drive lokale foreninger og skoler i Danmark.

Nye vinde i DFS

Der er også sket flere store ændringer internt i DFS det seneste år.
Vi har bl.a. lavet en større omorganisering af vores sekretariat, hvor vi har etableret en selvstændig afdeling for politik og udvikling.

Ambitionen er at skabe en tættere sammenhæng mellem den daglige folkeoplysningspraksis og vores politiske interessevaretagelse. Det er forudsætningen for, at vi kan skabe de bedst mulige vilkår for folkeoplysningen.

Vi har også etableret et nyt netværk for vores mindste medlemsforeninger med fokus på sparring og videndeling. Indtil videre har tilslutningen været stor.

Endeligt har vi også lanceret en række nye debat- og samtaleformer.
Måske I kender ’Morgener med Mening’ allerede? Det er vores digitale samtalerum, hvor vi fra morgenstunden sætter fokus på bæredygtighed. Alle er velkomne.

Sammen med vores ’Folkeoplysende Frirumsdebatter’, som vi har arrangeret sammen med Danmarks Biblioteksforening og Frirummet, og senest ’Folkemødet på Bornholm i Vartov’ – som vi arrangerede sammen med Grundtvigsk Forum, Folk & Sikkerhed og Grænseforeningen – forsøger vi at sætte DFS endnu mere i scene som en debatfaciliterende organisation.

I mine øjne er det en kerneopgave. Og jeg håber, at I har lyst til at deltage i debatten fremover.

Et valg-efterår

Det kommende efterår byder også på en klassikker. Det er nemlig kommunalvalg den 16. november.

Og hvad så? - kunne man spørge. Hvad betyder det for den lokale folkeoplysende forening eller skole? Det betyder alt.

I folkeoplysningen er vi som bekendt dybt afhængige af kommunalpolitikernes prioriteringer. Og hvis kommunalpolitikerne forstår værdien af det liv og den dynamik, som I skaber uge efter uge i kommunerne, så giver det mulighed for at udvikle folkeoplysningen.

Derfor er det også nu, at I skal sætte ind, hvis I – eller jeres medlemmer – vil skaffe bedre lokaler, skaffe flere medlemmer og deltagere eller måske indgå i et kommunalt partnerskab, der kan skabe endnu mere liv i jeres lokale foreningsliv.

Og tag gerne kontakt til os. Vi er i gang med at udvikle materiale, som I kan bruge frem mod valgdagen.

…. Men inden da skal vi lige holde en sommerferie. Endda en særdeles velfortjent en af slagsen.

Fra min stol vil jeg ønske alle i folkeoplysningen en rigtig god sommer!
Nyd det – og så ses vi i august, hvor vi igen står klar til at være den lim, der holder samfundet sammen.

De bedste og varmeste sommerhilsener,

Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i DFS