Stillingsopslag: Ny sekretariatschef til DFS

Stillingsopslag: Ny sekretariatschef til DFS

Redaktionel dato: 8. marts 2023

DFS søger en ny sekretariatschef, der vil være med til at styrke folkeoplysningen og sikre DFS som en stærk medlemsorganisation.

Stillingsopslag

Vil du være med til at styrke folkeoplysningen og bidrage til at løse samfundets udfordringer?

Folkeoplysningen har en lang og stolt tradition i Danmark og findes i alle former fra aftenskolekurser over amatørteatre til højskoleophold. Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, sikre demokratisk dannelse og gode liv med fællesskabet i centrum.

”Det gode liv udfordres af forskellige krisetilstande. Folkeoplysningen er et af de vigtigste greb, vi har til at sikre demokrati, fællesskab og gode liv. Alt det vi sætter pris på i Danmark, og som mange beundrer os for”, siger Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelsesformand, Per Paludan Hansen.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er en brancheorganisation for 37 forskellige folkeoplysende organisationer. DFS søger nu en ny sekretariatschef med politisk tæft og forståelse, som kan lede et mindre sekretariat, understøtte bestyrelsen og medlemmerne samt drive en udvikling, som sikrer, at DFS forbliver en stærk medlemsorganisation, og at folkeoplysningen fortsat er en af de demokratiske grundsten i vores samfund.

Kan du videreudvikle os og implementere vores strategi?

DFS har for nylig vedtaget en ny strategi, som bl.a. handler om, at DFS, gennem folkeoplysning, ønsker at fremme

 • Den folkelige grønne omstilling
 • Sundhed og mental trivsel – især blandt unge
 • Menneskers livslange læring og adgang til uddannelse og arbejdsliv

Samtidig er bestyrelsen optaget af, at DFS fortsat får sat sit præg på de strukturelle forhold og politiske rammer for, hvordan folkeoplysningen kan udvikle sig og øge sin legitimitet. Sekretariatschefen bliver derfor ansvarlig for en bred vifte af opgaver, som handler om, at DFS udvikler redskaber, metoder og løsninger og videndeler på en måde, som gør vores medlemmer endnu mere relevante og synlige, udbreder kendskabet til folkeoplysningens betydning, skaber større politisk bevågenhed og gør DFS til en attraktiv samarbejdspartner for beslutningstagere.

Som sekretariatschef skal du både gå foran og bagved

Som sekretariatschef bliver du leder af et mindre og kompetent, mangfoldigt sekretariat. Din opgave er at lede og udvikle sekretariatets medarbejdere samt at sætte rammer og prioritere sekretariatets opgaver, så der er balance mellem opgaver og ressourcer, og indsatserne udmønter sig i de løsninger, der hjælper medlemsorganisationerne bedst muligt og strategien bliver implementeret. Sekretariatet er – og skal fortsat være – en rummelig og rar arbejdsplads med højt til loftet, og din ledelsesstil skal sikre, at medarbejderne er i trivsel, og at de udvikler sig både personligt og fagligt.

Som sekretariatschef skal du være bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner og rådgiver. I arbejder sammen om de strategiske opgaver og beslutninger, og du er mester i politisk interessevaretagelse. Det betyder, at du har stor indsigt i og føling med de relevante politiske dagsordner, og kan klæde din formand på til både formelle og uformelle møder med DFS politiske interessenter, både på Christiansborg og lokalt. Du er også selv med til at repræsentere og gøre folkeoplysningen synlig, og DFS en attraktiv samarbejdspartner i et godt samspil med din bestyrelse, medlemmer og sekretariat.

Lille sekretariat med stor samfundsrelevans kræver den rigtige leder

Jobbet er både berigende, sjovt og krævende, og vi tror, at du har størst mulighed for at lykkes, hvis du har den rette kombination af faglige erfaringer og en personlighed, som passer ind i vores organisation. Derfor ser vi gerne, at du har erfaring med at:

 • Arbejde med politisk interessevaretagelse, inkl. kendskab til politiske processer
 • Udvikle og implementere større projekter og initiativer, som skaber samfundsmæssige forandringer for borgere i Danmark
 • 5 års erfaring som personaleleder, og dok. erfaring med at udvikle medarbejdere og skabe resultater gennem medarbejdere.
 • Udvikle og implementere virksomheds- eller organisationsstrategi og gerne erfaring med større forandringsledelsesopgaver
 • Betjene/rådgive en bestyrelse, og er vant til selv at udarbejde notater, indstillinger, rapporteringer mv.
 • Lede og styre økonomi, administration og ressourcer. Erfaringer med projektøkonomi og fundraising fx fra fonde vil være en fordel
 • Lede og facilitere møder og konferencer med en divers interessentkreds
 • Skabe synlighed omkring en sag/organisation og er vant til at repræsentere din organisation i eksterne sammenhænge
 • Netværke/arbejde inden for folkeoplysnings-, uddannelses- eller civilsamfundssektoren kan være en fordel samt erfaring med at arbejde i partnerskaber
 • Herudover har den rette kandidat en relevant uddannelse, formentlig på akademisk niveau

Vi lægger også vægt på at du:

 • Har veludviklede strategiske evner, er analytisk stærk og har et solidt overblik
 • Har politisk og organisatorisk tæft og forstår at lede op, ud og ned
 • Er fleksibel og løsningsorienteret med en pragmatisk tilgang
 • Kan gribe bolde, prioritere og få ting til at ske
 • Er udadvendt og interesserer dig for andre mennesker
 • Kan motivere og inspirere andre
 • Er åben, ærlig og transparent og er en troværdig leder og samarbejdspartner
 • Har humor og er rummelig, og ser forskellighed som en styrke

Vi tilbyder

En spændende stilling hvor du får selvstændigt ansvar og en central plads i en organisation med mulighed for at yde indflydelse på folkeoplysningens rolle over for samfundets udfordringer. Du bliver leder af et sekretariat med engagement og høj faglighed og får mulighed for at samarbejde med en velfungerende bestyrelse. Organisationens økonomi er robust.

Dansk Folkeoplysnings Samråd bor centralt i KBH på Nytorv 7, og arbejder i hyggelige lokaler med gåafstand til det meste og tæt på offentlig transport. Nogen rejseaktivitet må forventes, da vores medlemmer og samarbejdspartnere bor over hele landet.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Vi glæder os til at høre fra dig

Praktisk info

Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller bestyrelsesformand for DFS Per Paludan Hansen på pph@dfs.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2023 kl. 9.00. Vi forventer at afholde samtaler hhv. 17. og 26. april.