To DFS-medlemmer modtager millionbeløb til fælles projekt

To DFS-medlemmer modtager millionbeløb til fælles projekt

Redaktionel dato: 16. april 2024

Projektet skal styrke unges frivillige engagement. Der er blandt andet stiftet en frivillighedsalliance, hvor DFS deltager sammen med 11 andre civilsamfundsaktører.

Stockfoto

Stockfoto

Efterskoleforeningen og Friskolerne har modtaget en bevilling på knap 3.5 mio. kr., som over de næste 2,5 år skal styrke frivillighedskulturen blandt unge.

Det skal blandt andet ske ved at frivillighed skal på skoleskemaet og ved at indgå lokale samarbejder og igangsætte konkrete aktiviteter med de unge.

Samtidigt er 12 store civilsamfundsaktører – heriblandt Dansk Folkeoplysnings Samråd - gået sammen i en såkaldt ’Frivillighedsalliance’, der skal være med til at sikre, at projektet får bred forankring, og sikre at vejen for fælles løsninger på de aktuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse af unge frivillige bliver banet.
 
”Det er vores vision at sænke tærsklen for, at flere børn og unge i grundskolen får erfaringer med frivilligt engagement og derigennem får adkomst til fællesskaber, der kan styrke den enkeltes trivsel. Det frivillige engagement og de positive effekter af det - er en slags ”tavs viden” i vores samfund. Men vi kan ikke tage det for givet. Det er en muskel, der skal trænes,” udtaler Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne, i en pressemeddelelse. 

En bunden opgave 

Målet er i de to første år at involvere 30 skoler og deres elever i udskolingen. Lærere frikøbes til at sætte frivillighed på skoleskemaet med krav om, at elever indgår i konkrete aktiviteter og hjælpes til at bidrage i civilsamfundet. Målet er, at flere unge får lyst til at blive aktive frivillige, og at dette bidrager til øget trivsel. Erfaringerne skal bl.a. danne grundlag for at formulere et nyt, aktivistisk samfundsfag i grundskolen.

”Et stærkt demokrati kræver deltagelse, og vi ser det som en bunden opgave at styrke en aktiv frivillighedskultur i Danmark med de positive sideeffekter at mindske ensomheden, øge trivslen og styrke troen på demokratiet og den enkeltes livsduelighed. Der er behov for at sætte et fornyet fokus på frivillighed, og vi ser frivillighed som motoren, der kan accelerere børn og unges trivsel, fordi det skaber passage til fællesskaber,” siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne.
 
Skoler kan i løbet af foråret ansøge om at blive en del af projektet, som går i gang august 2024.

Læs mere her