To kurser om aftenskoler og folkeoplysningsudvalg

To kurser om aftenskoler og folkeoplysningsudvalg

Redaktionel dato: 19. september 2023

Er du medlem af folkeoplysningsudvalget/§35.2-udvalget i din kommune, eller arbejder du med administration i en aftenskole? Så har Fritid & Samfund to relevante kurser.

”Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget” og ”Kom godt rundt om administrationen af aftenskoler” er titlerne på to halvdagkurser, som Fritid & Samfund tilbyder i de kommende måneder.

Aftenskolekursus

Aftenskolekursus

Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget

På dette kursus kan du blandt andet få svar på disse spørgsmål:

  • Hvordan sikrer I brugerindflydelse på folkeoplysningsområdet?
  • Hvilke tilskudsmodeller kan bruges? Virker tilskudsmodellerne i din kommune efter hensigten, eller skal de have et servicetjek?
  • Hvordan kan udvalget arbejde med at synliggøre værdien af frivilligt arbejde?
  • Hvilke mål kan der sættes for den resterende del at udvalgets periode? Har udvalget nået det, de gerne ville, eller er der noget, der skal tages særligt fat i?

Kurset henvender sig til medlemmer af folkeoplysningsudvalg og andre §35.2-udvalg, fritidskonsulenter og andre medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger, repræsentanter fra foreninger og organisationer m.fl. Underviserne er Søren Gøtzsche og Kai Raun.

Kurset gennemføres fire forskellige steder i landet i november og januar måneder (se boksen)

Mere om ”Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget”

Tid, sted, indhold, pris og tilmelding.

Kom godt rundt om administrationen af aftenskoler

Dette kursus går i dybden med et enkelt område under folkeoplysningsloven: Administrationen af aftenskoler, altså den folkeoplysende voksenundervisning.

Det er et område, der er detailreguleret i folkeoplysningsloven, men alligevel kan det opleves som temmelig indviklet. Formålet med kurset er at give en grundlæggende indføring i folkeoplysningslovens regler om aftenskoler og at give nogle bud på, hvordan aftenskolen bedst kan administreres i henhold til de krav, som folkeoplysningsloven stiller.

Målgruppen er medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger, aftenskoleledere og bestyrelsesmedlemmer iaftenskoler og i den øvrige folkeoplysende voksenundervisning samt ansatte og medlemmer fra organisationer på området.

Underviser er Henrik Koch, fritidskonsulent i Horsens Kommune.

Kurset gennemføres i Ringe og Roskilde i november (se boksen)

Mere om ” Kom godt rundt om administrationen af aftenskoler”

Tid, sted, program, pris og tilmelding