To nye kandidater til DFS’ bestyrelse

To nye kandidater til DFS’ bestyrelse

Redaktionel dato: 12. august 2020

Marlene Borst Hansen og Christina Alfthan har meldt sig som kandidater til DFS’ kommende bestyrelse. Bestyrelsen vælges på det udsatte repræsentantskabsmøde tirsdag den 1. september.

Hvis ikke der melder sig flere kandidater, vil antallet af kvinder i DFS’ bestyrelse blive fordoblet efter det kommende repræsentantskabsmøde.

Marlene Borst Hansen

Marlene Borst Hansen

Fem ledige pladser
På mødet er fire nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg. Derudover er der en ledig plads, fordi Ole Buch Rahbek trådte ud i perioden, da han forlod Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD). Tre af de medlemmer, der er på valg, genopstiller. Det er John Meinert Jacobsen (AOF-Danmark) Henrik Christensen (Dansk Oplysningsforbund - DOF) og Ejnar Bo Pedersen (Ungdomsskoleforeningen). Joachim Vædele genopstiller ikke, da han fratræder sin stilling i Grundtvigsk Forum i løbet af efteråret.

I skrivende stund er der altså fem ledige pladser og fem kandidater, men det er muligt at opstille helt frem til repræsentantskabsmødet.

Marlene Borst Hansen: Folkelige fællesskaber
Marlene Borst Hansen er projektleder i Frirummet. Hun er indstillet til bestyrelsen af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, som er partner i Frirummet. I sin præsentation skriver Marlene Borst Hansen blandt andet:

”Dannelse og oplysning ikke kun er for de få, men for folket. Stærkt inspireret af Grundtvig har dette været min drivkraft og min motivation for mit virke siden jeg for 20 år siden uddannede mig til lærer. Siden har alt mit arbejde været forankret i forskellige folkeinstitutioner. Folkeskolen, Folketinget, Folkeoplysningen (tidl. formand for Fora), Folkekirken og nu Folkehøjskoler.

Jeg er sikker på, at vores danske demokrati har mere brug for folkeoplysningen end det politiske system aner. De store samfundsudfordringer som Danmark og resten af verden står overfor, kan det politiske system ikke løse alene. Der er brug for civilsamfundet, og der er brug for at folket forener sig i fællesskaber.

Heldigvis er der masser af folkelige fællesskaber overalt i Danmark, og derfor er der en masse at bygge på og tage udgangspunkt i, når samfundsudfordringer skal løses.

Som bestyrelsesmedlem i DFS vil jeg arbejde for at DFS fortsat – og i endnu højere grad – inspirerer og understøtter medlemsorganisationerne i at være et folkeligt mødested og fællesskab, hvor interesser deles, viden formidles og meninger perspektiveres.”

Christina Alfthan

Christina Alfthan

Christina Alfthan: Både det saglige og det sjove
Christina Alfthan er presse- og kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund. Hun skriver blandt andet:

”Jeg stiller op til valget til DFS’ bestyrelse, fordi jeg gerne vil være en stemme for medlemsforeningerne i Dansk Folkeoplysnings Samråd. I Dansk Kvindesamfund tænker vi folkeoplysningen bredt og tænker diversitet ind i alle forhold, og det vil jeg gerne arbejde for i DFS.

I Dansk Kvindesamfund melder man sig ind i et værdifællesskab, hvor vi som organisation bliver en aktiv stemme for de værdier. Og det er der brug for. Vi oplever i høj grad vores organisation som folkeoplysende, og vi oplever, at der i stigende grad er brug for os og for den debat, vi er med til at skabe og med til at nuancere. Vi ser det som folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i det samfund, vi lever i, og her er vi med til at sikre, at samtalen også belyser ligestilling og inddrager kønsperspektivet. Vi sætter fx fokus på alt fra MeToo, social kontrol, øremærket barsel og samtykke til kunstig intelligens.

Dansk Kvindesamfund har været medlem af DFS i mange år. I kender os fra Folkemødet, hvor vi de sidste 4 år har haft fuldt telt, når vi afholder vores events, der er kendetegnet ved at være både saglige og sjove. Og den evne vil jeg gerne bidrage med hos DFS.”

Alle kandidaternes præsentationer – og meget andet om repræsentantskabsmødet