Unges trivsel: Kom med dit input til Trivselskommissionen

Unges trivsel: Kom med dit input til Trivselskommissionen

Redaktionel dato: 4. marts 2024

Trivselskommissionen har lanceret en folkehøring og opfordrer alle til at deltage.

Stockfoto

Stockfoto

Udfordringer med børn og unges trivsel løses ikke kun på Christiansborg eller i en kommissions mødelokale. Det en også helt central del af Trivselskommissionens arbejde at lytte til børn og unge og andre, som er tæt på børn og unge i deres hverdag for eksempel foreningsfrivillige, lokale beslutningstagere eller en engageret borger, skriver Trivselskommssionen.

Trivselskommissionen inviterer derfor alle til at deltage i en folkehøring. Kommissionen er interesseret i at høre perspektiver på børn og unges trivsel med udgangspunkt i faglighed og erfaringer fra forskellige steder i samfundet.

Kommissionen har fået til opgave at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes og hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes.

I kan deltage i folkehøringen ved at svare på fire spørgsmål

  • Hvad er et godt børne- og ungeliv?

  • Hvilke udfordringer er der?

  • Årsager til mistrivsel?

  • Hvordan kan vi forebygge?

Kommissionens målgruppe er den almene børne- og ungegruppe fra 0-25 år, og den skal afslutte arbejdet ved udgangen af 2024. Folkehøringen løber frem til den 30. april 2024.

Deltag folkehøringen her