Venstre: Slut med bøvl og bureaukrati i foreningslivet

Venstre: Slut med bøvl og bureaukrati i foreningslivet

Redaktionel dato: 28. maj 2024

Bøvl, bureaukrati og administrative byrder. Trælst barn har mange navne. Nu vil Venstre gøre noget ved problemet, og DFS presser på i kulissen.

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, fremførte DFS’ forslag til et styrket foreningsliv på et dialogmøde med Venstre.

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, fremførte DFS’ forslag til et styrket foreningsliv på et dialogmøde med Venstre.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Mængden af regler og bøvl stiger og stiger. Det kan alle, der er aktive i foreningslivet, hurtigt blive enige om. Men nu ser det ud til, at flere politikere har samme opfattelse.

I hvert fald blev DFS og andre organisationer med relation til foreningslivet for et par uger siden inviteret til et dialogmøde om afbureaukratisering og styrkelse af det danske foreningsliv i Venstres gruppelokale på Christiansborg.

På mødet, der blev styret af Venstres digitaliseringsminister, Marie Bjerre, og Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, præsenterede partiet en række nye forslag til, hvordan man kan styrke rammerne for det danske foreningsliv.

Venstre ønsker både at gøre det lettere at drive forening og gøre det mere attraktivt at deltage i det frivillige foreningsliv. Konkret forslag de bl.a. at forenkle GDPR-reglerne, at lette og digitalisere processen i forbindelse med indhentning af tilladelser til arrangementer og forenkle bankkravene til foreninger ved at de som udgangspunkt skal betragtes som lavrisikokunder.

Læs Venstres politiske udspil

DFS’ forslag: Bureaukrati-stop

DFS har i mange år kæmpet for at mindske de bureaukratiske byrder i foreningslivet, der desværre er en stor del af hverdagen for mange folkeoplysende foreninger.

Bøvlet skaber en virkelighed, som mange foreninger – især de mindste – ikke kan håndtere. Det kræver mange arbejdstimer, juridisk indsigt i svært tilgængelige regler og betydelige udgifter, der ikke står mål med foreningers ofte beskedne økonomi.

Derfor benyttede DFS’ formand, Per Paludan Hansen, lejligheden til at forslå Venstre at arbejde for et såkaldt ’bureaukrati-stop’.

Forslaget tager afsæt i, at det ofte er staten og kommunerne, der pålægger foreninger de administrative opgaver. Derfor bør der også følge kompensation med, når det offentlige pålægger foreninger nye byrder.

Det vil have en forebyggende effekt, der mindsker det administrative bøvl og øger friheden og mulighederne for foreningslivet i fremtiden. Det vil bl.a. sikre, at ny EU-lovgivning bliver implementeret så lempeligt som muligt.

Venstre havde inviteret en bred kreds til deres dialogmøde. Blandt deltagerne var – foruden DFS – DGI, DIF, DUF, Finans Danmark og Isobro.

Venstre havde inviteret en bred kreds til deres dialogmøde. Blandt deltagerne var – foruden DFS – DGI, DIF, DUF, Finans Danmark og Isobro.

Grøn borgerinddragelse i kommunerne

Per Paludan Hansen fremførte også, at man bør styrke samspillet mellem kommunerne og borgerne i regi af foreningslivet i forbindelse med den grønne omstilling.

’Not In My Back Yard’-syndromet, hvor lokale kræfter modsætter sig grønne infrastruktur- og energiprojekter, er for eksempel et stigende problem, der kalder på mere lokal borgerinddragelse.

DFS ser et behov for at fremme en demokratisk inddragelse af borgerne i godkendelsesfaserne af infrastruktur- og energiprojekter i regi af foreningslivet. En inddragelse, hvor borgere kan komme til orde og bidrage til at finde fælles grønne løsninger i en god tone, hvor der er respekt for mindretallet, plads til ytringsfrihed etc.

Endeligt forslog DFS’ formand også Venstre at arbejde for en revision af Folkeoplysningsloven. Målet er, at de folkeoplysende skoler kan frigøres for bøvl og få bedre vilkår for at tilbyde folkeoplysende aktiviteter i en digital tid.

Læs DFS’ politiske indspil til Venstre