Vi skal lege med form og indhold

Vi skal lege med form og indhold

Redaktionel dato: 23. november 2022

”For at følge med tiden skal vi turde lege med form og indhold, så folkeoplysningen kan engagere deltagerne.” Sådan gav Jonas Møller startskuddet til Grundtvigsk Forums inspirationsseminar med titlen ”Hvor er gnisten i folkeoplysningen?”

Inspirationsseminaret fandt sted i Vartov, København K, og bød på mange spændende indslag.

Inspirationsseminaret fandt sted i Vartov, København K, og bød på mange spændende indslag.

Af Ina Merete Nørgaard

Gennem forskellige oplæg, workshops og indslag fik deltagerne nye ideer til, hvordan folkeoplysningen kan udvikle både sit indhold og sin form. Oplæg og workshops fremprovokerede refleksion og engagement hos deltagerne.

Netop det at provokere deltagerne til at reflektere og engagere sig er ifølge Jonas Møller, der er specialkonsulent i Højskolerne, et virkemiddel til at tænde gnisten i Folkeoplysningen. Det blev støttet af de andre oplægsholdere på seminaret.

Med form og indhold i sigte

Med form mener Jonas, at man skal arbejde med de rammer, som man sætter for en folkeoplysende aktivitet. Et eksempel er at ændre opsætningen og belysningen i et rum for at bryde med det, som deltagerne måtte forvente, når de træder ind i et rum.

At ændre formen eller rammerne for en aktivitet kan skabe overraskelsesmomenter, der får deltagerne til at reflektere og engagere sig. Til det tilføjer Jonas, at det er vigtigt også at have indholdet for øje. Man må gøre folkeoplysningen relevant, så den er målrettet til samtidens generationer og den krisetid, vi lever i. Til det uddyber han: "Vi skal turde være nutidige og samskabe på nye måder”.

Men hvordan gør man det endnu mere konkret? Det gav Lea Korsgaard, Chefredaktør på Zetland, sit bud på.

Gør deltagerne til medskabere

Gennem konkrete eksempler og metoder præsenterede hun en nytænkende tilgang til sin målgruppe, som de bruger aktivt i nyhedsredaktionen på Zetland:

”På Zetland ser vi vores abonnenter som medlemmer. Det kan virke banalt, men på den måde gør vi vores medlemmer til engagerede medskabere af vores nyhedsmedie.”

Lea tilføjede, at hvis man får sin målgruppe til at være medskabere af et initiativ, så opnår man samtidig, at ens deltagere bliver engagerede i initiativet. Hun gav også sit bud på, hvordan folkeoplysningen kan bruge tilgangen til at skabe mere engagement hos deltagerne:

”Det, tror jeg, også er gældende for deltagerne i folkeoplysningen. De skal gøres til medskabere af den for at blive engagerede og deltagende.”

Hun præsenterede fem punkter, som man kan bruge til at gøre sin målgruppe til engagerede medskabere:

  1. Brug medlemmernes behov
  2. Lyt og spørg til medlemmerne
  3. Lyd som et menneske; skab troværdighed og autenticitet
  4. Brug medlemmernes kraft til din superkraft
  5. Dyrk det, der ikke kan skaleres

De fem punkter kan bruges som en rettesnor for at forstå sin målgruppe på en ny måde og til at arbejde med at gøre sine deltagere til medskabere. Det bakkede Pelle Nordhøj Kann, kunstnerisk leder hos Teatergrad, op om.

Brug konkrete virkemidler

Han forklarede: ”Deltagernes engagement skal vækkes for at gøre dem til medskabere i folkeoplysningen – ligesom vi gør det i teaterverdenen, når vi inddrager vores publikum i en forestilling”.

Ifølge Pelle, så skal folkeoplysningen gøre sig klogere på målgruppen og dens deltagere. For det er i den viden, alle guldkornene ligger til at gøre deltagerne mere engagerede.

Han faciliterede en workshop, hvor han rejste spørgsmålet: ”Hvornår lykkes interaktionen mellem dig og dine deltagere?”

Deltagerne lavede en liste med virkemidler, som de selv har oplevet virker, når de forsøger at engagere deltagerne i folkeoplysende aktiviteter. Virkemidlerne var eksempelvis: øjenkontakt, samtaler og en fælles forståelse. Ifølge Pelle er det konkrete eksempler på virkemidler, der kan skabe engagement:

”I skal gøre brug af det, som I allerede kender og ved virker, for at skabe engagement og medskabelse blandt jeres deltagere.”

Endnu et konkret redskab til bedre at forstå og skabe engagement præsenterede Nadja Pass, rektor ved Samtidens Akademi.

Byg din engagementstrappe!

Engagementstrappen er udviklet af Nadia Pass og Andreas Lloyd. Det er en model, der skitserer flere former for engagement hos deltagere. Som et redskab kan den: ”(…) give plads til, at endnu flere kan deltage i folkeoplysningen på mange forskellige måder”.

Engagementstrappen (se boksen) er illustreret som en trappe med fire trin, hvor deltagerne langsomt bevæger sig op ad mod at være mere medskabende i et initiativ. På den måde tillader den, at deltagerne får mulighed for at engagere sig mere og mere, efterhånden som de lærer initiativet og dets rammer at kende.

 

Læs mere om Engagementstrappen
Læs mere om Engagementstrappen

Inspirationsseminaret var henvendt til alle, der vil skabe nye former for folkeoplysning.

Seminaret samlede deltagere fra forskellige folkeoplysende roller i samfundet og satte rammerne for en åben debat om at nytænke folkeoplysningen og gøre folkeoplysningen endnu mere tilgængelig, motiverende og engagerende for deltagerne.

Grundtvigsk Forum er medlem af DFS. De havde modtaget støtte fra DFS' puljer til arrangementet.