Vifo undersøger aftenskolers lokaleproblemer

Vifo undersøger aftenskolers lokaleproblemer

Redaktionel dato: 30. november 2022

Udfordringer med tilgængelighed, opbevaringsmuligheder og manglende mulighed for at sætte sig eget præg. Det er virkeligheden for mange folkeoplysende skoler og foreninger. Videncenter for Folkeoplysning undersøger nu problemets omfang i København.

Københavnske aftenskoler oplever udfordringer med de kommunale lokaler

Københavnske aftenskoler oplever udfordringer med de kommunale lokaler

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Aftenskolerne i København har vanskeligt ved at finde egnede lokaler til deres aktiviteter. Derfor har Aftenskolernes Samråd København bedt Videncenter for Folkeoplysning, Vifo, om at undersøge udfordringernes omfang.

Undersøgelsen skal blandt andet kortlægge, hvordan aftenskolerne bruger kommunale, egne eller lejede lokaler til deres undervisning og diskutere udfordringer, potentialer og læringspunkter.

Kåre Emtoft, formand for Aftenskolernes Samråd København, ser frem til at få et bedre overblik over problemernes omfang.

”Vi håber, at vi kan dokumentere over for politikerne, hvad det er for nogle lokaleforhold, vi har i aftenskolerne. Derefter kan vi indgå i en dialog med de politikere, der træffer beslutninger om lokaler i København, om hvordan vi forbedrer forholdene.

Det er vigtigt, at vi får et ordentligt datagrundlag at diskutere ud fra. Ellers bliver det en meget løs snak,” siger han til Vifo's nyhedsbrev.

Svært at finde plads til aftenskolerne i dagtimerne

Udfordringerne skyldes blandt andet, at lokaletilskuddet i Københavns Kommune er blevet udfaset gennem de senere år. Det kan kommunerne gøre ifølge folkeoplysningsloven, hvis de i stedet kan finde et passende kommunalt lokale til undervisningen.

I praksis har det dog været svært for Københavns Kommune at flytte aftenskolernes aktiviteter over i kommunale lokaler, fordi aftenskolerne ofte har undervisning i dagtimerne, hvor mange kommunale lokaler – for eksempel i folkeskolerne – er optagede.

I de tilfælde, hvor aftenskolerne i København alligevel har fået et kommunalt lokale, oplever de ofte udfordringer med lokalernes forfatning samt adgangsudfordringer.

”Vi har nogle gange problemer med at komme ind i lokalerne, fordi adgangssystemerne ikke altid virker. Skolerne kan også nogle gange være lidt beskidte.

Det er en generel udfordring for os, at folkeskolerne eksisterer for deres egen skyld, og ikke så meget for aftenskolerne. Vi får barberet vores tilskud og er nødt til at hæve priserne, samtidig med at folk møder en kvalitet, der ikke stemmer overens med de forventninger, der følger med den høje betaling,” siger Kåre Emtoft.

Læs mere om Vifo’s undersøgelse

Ræk ud til Vifo

Sekretariatschef for DFS, Carolina Magdalene Maier, opfordrer lokale samråd, skoler og foreninger til at gå sammen og tage kontakt til Vifo, hvis de oplever samme problemer som aftenskolerne i København:

”I DFS arbejder vi for, at politikerne på Christiansborg opprioriterer folkeoplysningens rammevilkår – herunder også kvaliteten af de lokaler, som skoler og foreninger har til rådighed. Men meget af beslutningskraften og den økonomiske prioritering ligger jo i kommunerne.

Derfor er det meget værdifuldt med kommunespecifik dokumentation, når man som lokal aktør skal overbevise forvaltningen og lokalpolitikerne om de udfordringer, man står med.”

DFS arbejder for flere egnede lokaler

Mange skoler og foreninger oplever, at kommunalt anviste lokaler ikke imødekommer behovet for bl.a. omfang, tilgængelighed, opbevaringsmuligheder eller fagspecifik egnethed. Derfor foreslår DFS:

  • at der etableres flere moderne mødesteder for åbne og fleksible fællesskaber med en bred geografisk spredning.
  • at vilkårene for hvad der forstås som et egnet lokale på aftenskoleområdet sidestilles med vilkårene på foreningsområdet.
  • at støtte til foreningernes egne lokaler opprioriteres.