DFS er partner i ABC for mental sundhed

DFS er partner i ABC for mental sundhed

Redaktionel dato: 20. januar 2020

Folkeoplysningens aktiviteter styrker den mentale sundhed. Derfor har DFS tilsluttet sig samarbejdet i ABC for mental sundhed.

DFS er partner i ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et fællesskab af foreninger, organisationer og kommunerne, der udnytter samarbejdet til opkvalificering, aktiviteter og kommunikation. Blandt partnerne er to af DFS’ medlemsorganisationer, oplysningsforbundene DOF, LOF og FOF.

Act Belong Commit
ABC for mental sundhed er inspireret af Act-Belong-Commit, som er udviklet ved Curtin University, Vestaustralien. Deraf kommer betegnelsen ABC. I det danske samarbejde taler man om at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.
Læs mere

At gøre noget
På samarbejdet hjemmeside forklarer de:
”ABC for mental sundhed er en nytænkende indsats, der udfordrer det eksisterende fokus på risikogrupper og særligt udsatte – for mental sundhed er essentielt for os alle. ”
Videre står der:
”Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil med børnene, lave en cykelklub med andre fra vejen, være frivillig, gå en tur, snakke med naboen, spille fodbold med vennerne, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi.”
Som partner vil DFS deltage i deltage i netværksmøder og arbejdsgrupper. Vi vil bidrage med erfaringer og cases og anvende ABC kampagnematerialer.

Folkeoplysning for sundhed og trivsel
• 400.000 mennesker deltager i sundhedsaktiviteter i folkeoplysningen.
• Også alle de andre folkeoplysende aktiviteter styrker sundhed og trivsel.
Læs den korte introduktion

10 gode eksempler på sundhedsfremmende arbejde i folkeoplysningen
Læs idekataloget

Erfaringsopsamling
DFS har i denne opsamling samlet viden om, hvor og hvordan folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme. Opsamlingen refererer til resultater og begreber fra nyere forskning og evalueringsrapporter, der dokumenterer i hvilke henseender folkeoplysning arbejder med og styrker sundhed og trivsel på forskellige måder.
Læs rapporten