Corona-retningslinjer er blevet opdaterede

Corona-retningslinjer er blevet opdaterede

Redaktionel dato: 25. juni 2021

Den 22. juni udsendte Kulturministeriet opdaterede retningslinjer genåbning af blandt andet folkeoplysning og foreningsliv. De ligger alle sammen på Kulturministeriets hjemmeside.

I den seneste politiske aftale af 10. juni 2021 blev det aftalt, at retningslinjerne på tværs af ministerierne skulle opdateres og forenkles. I forlængelse af aftalen har Kulturministeriet udsendt nye versioner af retningslinjerne på kultur-, idræts- og foreningsområdet.  

Det drejer sig om:

  • Retningslinjer for sommeraktiviteter
  • Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter og arrangementer
  • Retningslinjer for kulturaktiviteter, hvor publikum er i bevægelse
  • Retningslinjer for folkehøjskolerne
  • Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter
  • Retningslinjer for kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

I modsætning til tidligere opdateringer er de nye versioner uden ændringsmarkeringer. Det skyldes, at der er sket en større gennemskrivning, hvor afsnit er flyttet rundt og formuleret anderledes – og kortere. Der er således tale om helt nye udgaver af retningslinjerne.

Også disse retningslinjer vil løbende blive opdateret med nye ændringer, herunder særligt ved udfasning af restriktioner mv.

Retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside