COVID-19 Kulturpuljen åbner ny runde for ansøgninger

COVID-19 Kulturpuljen åbner ny runde for ansøgninger

Redaktionel dato: 9. februar 2021

Vi åbner igen for ansøgninger til puljen, denne gang tirsdag d. 9. februar. Ansøgningsfristen er mandag d. 15. marts kl. 23.59.

COVID-19 Kulturpuljen yder for anden gang støtte til lokale foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område. Lokale foreninger kan søge støtte til allerede afholdte udgifter og tabte indtægter i forbindelse med nedlukning af foreningens aktiviteter.

Siden sidste ansøgningsrunde har puljen fået tilført flere midler. Samtidig er perioden for bevillinger blevet forlænget, så der nu kan søges for perioden d. 11. marts 2020 frem til d. 28. februar 2021.

Big Band Ribe lavede dette FB-opslag efter første uddeling: "Vi bliver simpelthen nødt til at dele noget med jer: Vi har fået en bevilling på 10.000 kr fra Dansk Folkeoplysnings Samråds Covid-19 Kulturpulje til at dække nogle af de tab, vi har haft i 2020. Det betyder virkelig meget for vores lille bigband, der nu har lidt mere tryghed at imødegå sæsonen med."

Big Band Ribe lavede dette FB-opslag efter første uddeling: "Vi bliver simpelthen nødt til at dele noget med jer: Vi har fået en bevilling på 10.000 kr fra Dansk Folkeoplysnings Samråds Covid-19 Kulturpulje til at dække nogle af de tab, vi har haft i 2020. Det betyder virkelig meget for vores lille bigband, der nu har lidt mere tryghed at imødegå sæsonen med."

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som disse foreninger og organisationer oplever som følge af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Den kan søges af mindre lokale foreninger, medlemmer og sammenslutninger under Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Det Frivillige Kulturelle Samråd (DFKS) samt øvrige lokale frivillige foreninger med tilsvarende kulturelle aktiviteter.

OBS: Vi har revideret vores retningslinjer, så sørg for læse retningslinjerne grundigt inden I søger puljen.

Covid-19 Kulturpuljen

Yderligere oplysninger: Natacha Holst Hansen, nah@dfs.dk, 33 26 03 78