DFS’ puljer åbner

DFS’ puljer åbner

Redaktionel dato: 13. september 2023

Drømmer I om at sætte nye udviklingsprojekter i søen? Så er det nu, I skal i gang med at spidse pennen. DFS’ puljer åbner nemlig den 4. januar 2024.

Af Stine Hohwü-Christensen

Den 4. januar til 1. februar 2024 er en gylden periode. Her er DFS’ udviklingspulje, DFS’ støttepulje og Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning igen åbne for ansøgninger. 

Udviklingspuljerne

DFS administrerer to udviklingspuljer, der er målrettet folkeoplysende foreninger og skoleformer, som ønsker at udvikle og afprøve nye måder at lave folkeoplysende aktiviteter på. Begge puljer yder tilskud til projekter, der varer op til to år.

Den ene pulje – DFS' udviklingspulje – kan søges af alle DFS’ medlemsorganisationer med undtagelse af associerede medlemmer og oplysningsforbund.

Den anden pulje – Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning – administrerer DFS på vegne af

Kulturministeriet. Puljen kan søges af alle lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven med voksne som primær målgruppe.

Puljernes tema: FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Med det tilbagevendende tema "FN's 17 verdensmål" er der igen mulighed for at søge støtte til projekter, der fremmer indfrielsen af FN’s mål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Som noget nyt vil der imidlertid blive lagt vægt på, at projekterne understøtter verdensmål 4, der handler om at ”sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.”

Livslang læring er et centralt begreb i den folkeoplysende verden, og DFS vil med dette fokus gerne inspirere ansøgere til at udvikle nye metoder og tilgange, der kan give flere mennesker adgang til at deltage i læringsaktiviteter igennem hele livet.

Som altid lægges der vægt på, om projekterne 1) udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer, 2) om de har et langtrækkende perspektiv, og 3) om projekterne kommer hele folkeoplysningsområdet til gode.

Og der kan fortsat søges om midler til projekter, der falder uden for temaet. Det er ansøgningens samlede kvalitet, der er det primære udvælgelseskriterie. 

Støttepuljen

Den tredje pulje – DFS' støttepulje – er målrettet de af DFS' medlemmer, der er økonomisk trængte.

Puljen kan søges af alle DFS’ medlemsorganisationer med undtagelse af associerede medlemmer og oplysningsforbund. I puljen ydes der tilskud til alle driftsorienterede udgifter på op til 50.000 kr.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på ansøgers formue, omsætning og resultat i det senest afsluttede regnskabsår. 

Hvordan søger man?

Ansøgninger sendes via DFS' digitale ansøgningssystem. Her opretter man en profil - eller logger ind, hvis man tidligere har indsendt en ansøgning.

DFS står altid til rådighed for sparring og kvalificering af jeres ansøgninger. Læs gerne retningslinjerne og kontakt os gerne i god tid inden ansøgningsfristen.

Og følg med på DFS' kanaler, hvor vi kommer med mere information, når puljerne åbner i januar.

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376