Ekstra corona-kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter

Ekstra corona-kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter

De hidtidige coronastøtteordninger fortsætter. Derudover afsættes 60 mio. kr. til kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstraudgifter. Også nye ordninger for forenings- og kulturlivet.

Regeringen indgik aftalen om nye kompensationsordninger tirsdag sammen med disse partier: Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten. (Foto: Peter Grosen)

Regeringen indgik aftalen om nye kompensationsordninger tirsdag sammen med disse partier: Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten. (Foto: Peter Grosen)

Vi bringer her uddrag af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet - med et par tilføjelser:

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er nu klar med en ny politisk aftale, der sikrer, at en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker nu bliver forlænget. Samtidig etableres et nyt genstartsteam, en ny biografpulje og en ny kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet

Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at den folkeoplysende voksenundervisnings (aftenskolerne) og daghøjskolernes samt Folkeuniversitetets aktiviteter pt. ikke kan gennemføres i fuldt omfang eller på anden vis er påvirket. Der afsættes derfor 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører, som er målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.

[Tilføjelse: Ifølge aftalen vil partierne senere fastlægge de nærmere kriterier for kompensationen (DFS)]

Aktivitets- og foreningspulje for kulturlivet

Aftalepartierne er enige om at videreføre aktivitetspuljen samt tilføre yderligere midler hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler og afsætte yderligere 300 mio. kr. i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes. Breddeidrætten og foreningslivet vil fortsat have et støttebehov som følge af COVID-19-restriktionerne. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte yderligere i alt 150 mio. kr. til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne.

[Tilføjelse: Det er de omtalte ”foreningspuljer under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF, der finansierer Covid-19 Kulturpuljen, som DFS administrerer. Mere om Covid-19 Kulturpuljen (DFS)]

Genstartsteam for kultur-, forenings- og idrætsliv

For at understøtte at danskerne fortsat kan bruge kulturlivet – til trods for restriktioner og begrænsninger – etableres der et nyt genstartsteam. Ambitionen er, at professionel kultur-, forenings- og idrætslivet skal få mulighed for udvikling og afprøvning af nye formater, konkrete cases og initiativer, der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur -, idræts- og foreningsliv kan udfolde og udvikle sig – på trods af de gældende restriktioner. Der afsættes 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet i genstartsteamet.

Kulturminister Joy Mogensens kommentar

"Danmark er hårdt ramt af corona, og derfor vil kulturlivet, idrætten og foreningslivet også i den kommende tid opleve restriktioner, der gør det svært at afvikle aktiviteter, som de plejer. Meget er stadig åbent, men vi går en svær tid i møde. Med den nye politiske aftale holder vi hånden under de økonomisk pressede kulturinstitutioner, foreningslivet og idrætsaktørerne rundt omkring i landet, så de fortsat kan holde hjulene i gang.

Jeg er også rigtig glad for, at vi nu afsætter 50 mio. kr. til et nyt genstartsteam, der skal hjælpe med finde de kreative løsninger, der gør, at vores kulturliv, idrætten og foreningslivet kan opretholde aktiviteter – også under Corona.”