EVA: Trepartsaftale er for uambitiøs

EVA: Trepartsaftale er for uambitiøs

Redaktionel dato: 9. november 2022

Danmarks Evalueringsinstitut kritiserer regeringen og arbejdsmarkedets parter for VEU-aftale. Der bruges for få ressourcer på virksomhedsopsøgende arbejde.

"Trepartsaftalen er allerede blevet forlænget én gang i 2021, og nu har man så gjort det igen, siger Michael Andersen fra EVA.

"Trepartsaftalen er allerede blevet forlænget én gang i 2021, og nu har man så gjort det igen, siger Michael Andersen fra EVA.

Antallet af voksne, der efteruddanner sig i Danmark, bliver ved med at falde. Samtidig stiger deltagelsen i Europa. På 10 år er Danmark faldet fra en førsteplads til en sjetteplads.

Det skriver magasinet A4 i en artikel i dag.

Alarmklokkerne har ringet længe

Årsagen er ifølge Michael Andersen, som er chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, at der ikke bliver afsat ressourcer til det virksomhedsopsøgende arbejde:

"Virksomheder og borgere har brug for rådgivning og vejledning gennem uddannelsesinstitutionernes virksomhedsopsøgende arbejde. Desværre kan vi se, at kontakten mellem AMU-udbyderne og virksomhederne er blevet mindre og mindre gennem de seneste 10-15 år,” udtaler han til A4.

Det er i det lys, at han kalder trepartsaftalerne om Voksen- og Efteruddannelse (VEU) for uambitiøse. Ifølge Michael Andersen går det tilbage til aftalen fra 2017. Den nedlagde VEU-centrene, som stod for en stor del af det virksomhedsopsøgende arbejde.

”Trepartsaftalen i 2017 var en fireårig aftale. Den er allerede blevet forlænget én gang i 2021, og nu har man så gjort det igen med et år på trods af, at den nedadgående VEU-aktivitet ikke er en ny tendens. Der var også alarmklokker, der ringede for et år siden," siger Michael Andersen. 

Han mener, at det i længden er uholdbart, hvis VEU ikke prioriteres højere.

DFS enig med EVA

I august skrev Randi Jensen og Humaira Nasim fra DFS’ VEU-gruppe i en kommentar i A4:

”Mange års erfaring viser tydeligt, at en effektiv måde at skabe motivation blandt beskæftigede på er, at arbejdspladsen understøtter og opfordrer sine ansatte til at efteruddanne sig. Men vi ved også, at mange virksomheder – især de små og mellemstore- mangler viden om muligheder og ressourcer til administration.”

VEU-gruppen forslår, at der ydes taxametertilskud til opsøgende arbejde, så uddannelsesinstitutionerne får flere muskler til at hjælpe virksomhederne med det administrative arbejde i forbindelse med etablering af FVU- og OBU-kurser.

I det lys kom det også som en skuffelse for DFS, at trepartsaftalen blev forlænget uændret.