Første runde af ensomhedspuljen er uddelt

Første runde af ensomhedspuljen er uddelt

Redaktionel dato: 1. juni 2021

14 folkeoplysende foreninger i Nordjylland har modtaget tilskud til aktiviteter, der skal bekæmpe ensomhed og styrke fællesskaber i syv nordjyske kommuner. Ny uddeling til efteråret.

Ensomhedspuljen blev etableret for at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskaber i de syv nordjyske kommuner, der sidste år måtte lukke ned grundet minksituationen.

DFS har nu uddelt 877.050 kr. af puljens samlede beløb på 1,5 mio. kr. efter puljens første ansøgningsrunde.

De lokale folkeoplysende foreninger, som puljen retter sig mod, har både planlagt fysiske og virtuelle arrangementer, hvoraf enkelte arrangementer allerede er blevet afholdt med stor succes. Flere af aktiviteterne henvender sig til grupper, der har været særligt udsatte under nedlukningen, herunder både psykisk sårbare personer og ældre.

Så meget er der blevet uddelt i første runde

Puljens størrelse: 1,5 mio. kr.

Samlet ansøgt beløb: 913.850 kr.

Antal ansøgninger: 15

Antal bevillinger: 15

Antal foreninger, der har fået det fulde ansøgte beløb: 11 (637.050 kr.)

Antal foreninger, der har fået et nedsat beløb: 3 (beløb: 240.000 kr.)

Bevillingerne er givet på baggrund af følgende fem vurderingskriterier:

  • Aktiviteter, der er nytænkende og viser innovationskraft
  • Aktiviteter, som gør det nemt og intuitivt at deltage og hvor rekruttering er velbeskrevet
  • Aktiviteter, hvis indhold tydeligt er målrettet bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskab
  • Aktiviteter, som er samarbejder mellem flere aktører
  • Antal deltagere som aktiviteten inkluderer

Ny ansøgningsrunde i efteråret

Det vil være muligt at få del i puljens resterende midler til efteråret. DFS vender tilbage med flere oplysninger om den kommende ansøgningsrunde umiddelbart efter sommerferien.