Folkeoplysningen skal ikke åbne sidst!

Folkeoplysningen skal ikke åbne sidst!

Redaktionel dato: 24. marts 2021

”Det er uforståeligt og virker tilfældigt, at folkeoplysning og foreningsaktiviteter skal vente længere med at åbne end idræt og private fitness- og yogacentre. Vi vil arbejde for at ændre det, så ens aktiviteter åbner samtidigt,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen.

Af Michael Voss

To måneder endnu skal man vente med at gå på aftenskole, på daghøjskole, til foredrag på folkeuniversitetet – eller i øvrigt genoptage sine foreningsaktiviteter. Det fremgår af den genåbningsplan, som næsten alle Folketingets partier indgik den 22. marts.

I mellemtiden må de formelle voksenuddannelser lukke deltagere ind. Der bliver åbnet for en del idrætsaktiviteter. Private fitness- og yogacentre må gå i gang med bevægelsesaktiviteter, selv om stort set de samme øvelser ikke må foregå i en aftenskole.

Nedprioriterer meningsfulde fællesskaber

”Af uforståelig grunde har man skelnet mellem organisationsformer i stedet for aktivitetsformer,” siger Per Paludan Hansen.

”Og så har partierne ovenikøbet nedprioriteret de folkeoplysende aktiviteter og foreningslivet, hvor borgerne har mulighed for at finde de meningsfulde fællesskaber, der årligt samler mere end 800.000 deltagere. Det er bestemt ikke fornuftigt, hvis meningen er at gøre en indsats for at genoprette befolkningens mentale sundhed og hjælpe de borgere, som har oplevet ekstra stor ensomhed under nedlukningen.”

Ved den første genåbning i foråret blev aftenskolernes bevægelsesfag åbnet før de private centre. Men det blev hurtigt korrigeret. Per Paludan Hansen vil arbejde for, at det denne gang bliver rettet, inden det træder i kraft. Der må være lige vilkår for ens aktivitetsformer, siger DFS’s formand.

Forhåbning om korrektion

Det fremgår af aftalen, at partierne vil genvurdere takten og rækkefølgen af genåbning før hver ny 14-dages-fase.

”DFS vil tage kontakt med partilederne og kulturministeren. Behandlingen af folkeoplysning og foreningsliv virker helt tilfældig. Derfor har jeg også forhåbning om, at vi kan få det lavet om,” siger DFS’ formand, der også peger på, at der ikke var nogle eksempler på smittespredning ved folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med genåbningen i foråret 2020.

”Vi har styr på, hvordan samværet foregår, og deltagerne er ikke nær så tæt på hinanden som ved mange andre aktiviteter.”

Hvornår kan de genåbne?

Sådan er genåbningsplanerne for de folkeoplysende skoler og foreninger.

  • Højskoler og efterskoler er genåbnet
  • Ungdomsskoler har åbnet for nogle aktiviteter og kan åbne for flere fra den 6. april
  • Skoler, der udbyder FVU og OBU, kan delvist åbne (hver anden uge) fra den 6. april
  • Nogle amatørkulturelle aktiviteter (lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter) og enkelte større folkeoplysende arrangementer (konferencer) kan genoptages fra den 21. april
  • Aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversiteter og foreningslivet kan genoptages den 21. maj