Folkeoplysningens vej til kompensation bliver mere besværlig

Folkeoplysningens vej til kompensation bliver mere besværlig

Redaktionel dato: 17. december 2020


Folkeoplysende skoler og foreninger risikerer at skulle søge to gange i to forskellige ministerier. Det er konsekvensen af den seneste politiske aftale om corona-kompensation. ”Det skaber usikkerhed hos vores medlemmer, når vejen bliver længere,” siger DFS’ formand, der vil rejse det over for ministeren.

 

Fredag vil DFS' formand, Per Paludan Hansen, forklare kulturministeren problemerne i den nye kompensationsordning.

Fredag vil DFS' formand, Per Paludan Hansen, forklare kulturministeren problemerne i den nye kompensationsordning.

Mandag aften blev der indgået en politisk aftale om hjælp til lønmodtagere, virksomheder og kulturliv i forbindelse med den nye nedlukning af landet. Aftalen indebærer en forlængelse af de generelle hjælpepakker på Kulturministeriets område samt etablering af nye puljer målrettet folkehøjskolerne, museerne og de sæsonafhængige kunstnere i julen.

To ansøgninger i to ministerier

Den gode nyhed i aftalen er, at der er kompensation på vej til vores felt. Den dårlige nyhed er, at det muligvis bliver mere besværligt at ansøge om kompensationen for aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter. Hidtil har disse foreningsformer skulle søge kompensation direkte hos Kulturministeriet.

Med den nye aftale lægges der op til, at der først skal søge kompensation for faste udgifter og lønkompensation i Erhvervsministeriets generelle pakker. Hvis der derefter udestår kompensationsbehov som er specifikke for folkeoplysningen – kan der efterfølgende søges i den pulje i Kulturministeriet, som blev vedtaget i oktober i forbindelse med det nedsatte forsamlingsloft.

Det er nemlig indført i den nye politiske aftale, at denne pulje også skal kunne hjælpe under den fulde nedlukning.

Stadig uklarhed om proceduren

Der er stadig uklarhed om, hvordan den præcise procedure for ansøgning om kompensation til folkeoplysningen bliver. De nærmere betingelser skal først forhandles på plads nu. DFS’ formand, Per Paludan Hansen, er i dialog med kulturministeren herom. Han siger om den nye aftale:

”Det er godt, at regering og folketing holder en hånd under det folkeoplysende felt. Men det er problematisk, at man nu skal gå en længere vej for at søge kompensation frem for at fortsætte den kompensationsmodel, vi kender fra i foråret og fra det nedsatte forsamlingsloft.

Det skaber usikkerhed hos vores medlemmer. Lige nu har de svært ved at garantere undervisernes og deltagernes sikkerhed. Det er emner, jeg vil tage med, når jeg fredag har møde med ministeren.”

Vi følger op på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og direkte til medlemsorganisationerne.

De seneste kompensationsaftaler med betydning for folkeoplysning

10. december-aftalen

  • Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningen for faste omkostninger for alle virksomheder og kulturinstitutioner, der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i forhold til en referenceperiode.
  • Der indføres en lønkompensation i hele landet, som eksisterer, så længe restriktionerne er gældende. Indtil videre til 3. januar 2021.

17. december-aftalen

  • Mange af institutionerne og aktørerne på Kulturministeriets område kan først og fremmest søge ind i de generelle puljer. Derefter er der etableret en række puljer, der kan afhjælpe andre økonomiske udfordringer.
    Ny hjælp til kulturen i aftalen:
  • Aftalepartierne er enige om, at der som supplement til de generelle kompensationsordninger etableres en særlig pulje til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste korte kurser. Der afsættes i alt 20 mio. kr. hertil.
  • Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr. Puljen kan søges til forskellige typer kulturaktiviteter, herunder folkeoplysende foreninger.
  • Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr. DFS forventer, at en del af dette beløb vil blive afsat til COVID-19 Kulturpuljen, som støtter foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område.
  • En lang række kompensationsordninger og puljer, der ellers ville udløbe den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021, bl.a. nødpuljerne på kulturområdet og kompensation for faste omkostninger samt kompensation til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitet.