Fortsat tilskud og ret til fjernundervisning
Corona

Fortsat tilskud og ret til fjernundervisning

Redaktionel dato: 5. januar 2022

Kommunerne må fortsætte tilskud og godkende fjernundervisning under den aktuelle nedlukning. Foreningspuljen dækker fortsat også amatørkulturen.

Opdateret 10-01-22

Siden vores artikel kørt før jul er et par forhold for folkeoplysningen blevet afklaret.

Bekendtgørelse som sidst

Kulturministeriet har genudstedt en bekendtgørelse fra de første nedlukninger. Den giver kommunerne hjemmel til at fortsætte deres tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for skoler og foreninger på trods af nedlukningen og fraværet af aktivitet.

Bekendtgørelsen giver som tidligere også kommunerne mulighed for at fravige regler om tilskud, herunder minimumsgrænser for fysisk tilstedeværelse i forbindelse med fjernundervisning.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har samtidig udsendt et såkaldt hyrdebrev til landets borgmestre og relevante udvalgsformænd. Her opfordrer hun dem til at fortsætte deres "...store hjælp til aftenskolerne og foreningerne ved at benytte bekendtgørelsens muligheder."

 

Fra Kulturministeriet

Pulje til amatørkulturen

Over for DFS har Kulturministeriet bekræftet, at det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område også kan få del i den foreningspulje, som DUF administrerer. Under de tidligere nedlukninger administrerede DFS ansøgninger til dette område under betegnelsen Covid 19-Kulturpuljen.

I første omgang var der tvivl om indholdet af den politiske aftale om nedlukningskompensation. På den ene side stod der, at foreningspuljens vilkår er de samme som sidst, hvor det amatør- og frivilligt kulturelle område var omfattet. På den anden side var kun idrætten og DUF eksplicit nævnt i aftalen.

Helt sikre kan vi dog første være, når Finansudvalgets har vedtaget det aktstykke, som udmønter aftalen. Dette aktstykke er også en forudsætning for, at Kulturministeriet kan udsende konkrete retningslinjer for ansøgning til og udbetaling af corona-kompensation.

Mere om nedlukning og kompensation