Gør debatterne flyvende – bliv debatpilot

Gør debatterne flyvende – bliv debatpilot

Redaktionel dato: 19. maj 2021

Vil du lave nye demokratiske debatter? Frirummet står parat med en debatpilotuddannelse, som oplærer deltagerne i de særlige frirumsdebatter – et nyt debatformat.

Frirummet åbner nu for at alle kan tilmelde sig Debatpilotuddannelsen. Som Debatpilot lærer du at udvikle og facilitere Frirumsdebatten – et nyt debatformat.

Konflikt og tvivl

Som debatpilot lærer du at udvikle, arrangere og facilitere Frirumsdebatten. Du lærer om baggrunden for debatformen, og vi går i dybden med de enkelte elementer, som indgår i debatten fx konflikt, tvivl og det personlige spørgsmål. Gennem konkrete eksempler analyserer og diskuterer vi udfordringer i og omkring den offentlige samtale.

Frirumsdebatten tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt, men udråber ikke vindere og tabere. Den giver derimod plads til nuancer og tvivl og gør os klogere.

Debatpilotuddannelser 2021


15.-16. juni på Sonnerupgaard Gods i Hvalsø

22.-23. september på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart 

Begge forløb starter kl. 09:30 den første dag og slutter kl. 16:00 på andendagen.

Pris for deltagelse: 2700 kr. (inkl. moms). Deltagerbetalingen dækker forplejning, overnatning, materialer mv.

To-dages seminar

Debatpilotuddannelsen foregår som et todages seminarophold med undervisning i blandt andet konfliktanalyse, spørgeteknikker, debatstyring, kunsten at afbryde respektfuldt, opsummering mv.
Sideløbende vil du få hjælp til at idéudvikle din egen debat, som du efterfølgende selv kan arrangere og facilitere.

Du vil blive undervist af Frirummets projektleder og tidligere folketingsmedlem, Marlene Borst Hansen, og journalist og forfatter, Anders Stahlschmidt. Begge har været drivende kræfter i udviklingen af Frirumsdebatten.

Folkeoplysende Frirumsdebatter

I marts i år gennemførte Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforbund og Frirummet fem -digitale - folkeoplysende frirumsdebatter.