Husk de ikke-kommercielle stationer!

Husk de ikke-kommercielle stationer!

Redaktionel dato: 27. marts 2023

Det kommende medieforlig bør adressere de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer på samme vis som de skrevne, lokale og regionale medier. Det skriver SAML til kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Kulturministeriet vil for første gang i 25 år udarbejde en kulturpolitisk redegørelse. Som forberedelse har kulturministeren bedt de forskellige aktører på området om at bidrage med inputs.

Den opfordring har Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML) taget imod. SAML er en paraplyorganisation for fire landsdækkende foreninger for ikke-kommercielle lokalradioer og -tv-stationer. Et af de fire medlemmer er SLRTV, som også er medlem af DFS.

Hovedbudskabet fra de ikke-kommercielle radioer og tv-kanaler er, at det kommende medieforlig skal: ”adressere de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer på samme vis som de skrevne lokale og regionale medier.”

SAML rejser også et par andre problemstillinger, som de mener, at redegørelse må tage fat på

  • Det årlige driftstilskud er aldrig blevet pristalsreguleret, og det rammer hårdt med den aktuelle inflation.
  • Hvordan kan foreningslivets bureaukratiske byrder mindskes, og her tænkes der først og fremmest på det stigende bureaukrati på grund af Hvidvaskloven?
  • Hvordan kan foreningslivet kompenseres for de øgede udgifter, de rammes af, hvis regeringen indfører moms på kunstneriske rettigheder.

Endelig skriver SAML: ”Variation og mangfoldighed af medierne lokalt og regionalt er en nødvendighed i forhold til udvikling af nærdemokratiet: at inddrage borgerne aktivt.”

Den kulturpolitiske redegørelse