Hvordan har hverdagsdemokratiet det i din forening?

Hvordan har hverdagsdemokratiet det i din forening?

Redaktionel dato: 8. februar 2023

Giv dit bidrag til at vise, hvor vigtigt det demokratiske liv i foreningerne er for samfundet. Vær med til at skaffe viden, som kan gøre hverdagsdemokratiet bedre.

Bestyrelsen i Aakirkeby borgerforening

Bestyrelsen i Aakirkeby borgerforening

DFS er gået sammen med Tænketanken Mandag Morgen og Trygfonden om at tage temperaturen på det demokratiske liv, som foregår ude i lokalafdelingerne i vores medlemsorganisationer. Det er en del af en større undersøgelse af hverdagsdemokrati.

Lige nu har vi brug for hjælp fra forpersonerne i alle lokalforeninger. Har du den post, vil vi bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema. Er du ikke selv formand eller forkvinde, må du meget gerne videresende denne invitation

Resultaterne fra spørgeskemaet vil indgå i en større analyse, som skal undersøge hverdagsdemokratiets tilstand i Danmark på tværs af en lang række forskellige organisationer, foreninger og demokratiske virksomheder.

Gavekort

Alle, der besvarer spørgeskemaet er med i lodtrækningen om et gavekort á 500 kr. til en landets større dagligvarekæder. Det tager cirka 5-7 minutter at gennemføre spørgeskemaet, og alle besvarelser vil anonymiseres.

Spørgeskema

Bemærk at spørgeskemaet kun skal besvares af forpersonerne i de enkelte lokalforeninger.

Spørgeskemaet er åbent hele februar.