Hvordan fungerer hverdagsdemokratiet?

Hvordan fungerer hverdagsdemokratiet?

Redaktionel dato: 20. september 2022

Nu skal de demokratiske fællesskaber kortlægges. Fra foreninger til skolebestyrelser. Fra nabofællesskaber til demokratiske virksomheder.

Borgerforeninger er en af de mange forskellige former for hverdagsdemokrati. Her bestyrelsen i Aakirkeby Borgerforening

Borgerforeninger er en af de mange forskellige former for hverdagsdemokrati. Her bestyrelsen i Aakirkeby Borgerforening

Af Michael Voss

”Demokratiet er under pres. Det er den brændende platform, vi står på. Men fleste debatter og undersøgelser handler om det store demokrati, Folketinget, regionsrådene og kommunalbestyrelserne. Vi vil se på det nære demokrati, hvor borgerne er direkte involverede.”

Sådan forklarer Daniel Honoré Jensen det nye projekt ”Hverdagsdemokratier i fokus”, som Tænketanken Mandag Morgen snart sætter i værk, støttet af Trygfonden. Daniel Honoré Jensen er senioranalytiker i Mandag Morgen og projektleder.

Bred definition

I projektet defineres hverdagsdemokratiet som demokratiske platforme, hvor borgerne har medindflydelse.

”Nogle steder er det som medlemmer, andre steder er det som forældre i f.eks. skolebestyrelser,” forklarer Daniel Honoré Jensen.

”Vi har ikke den endelige afgrænsning af undersøgelsen på plads endnu. Men vi holder os til de fællesskaber, der har en form for formel organisering. Det bliver i høj grad civilsamfundet, det kommer til at handle om, men der bliver også berøring til erhvervslivet i form af demokratiske virksomheder. På samme måder nærmer vi os den offentlige sektor med forældrebestyrelserne.”

Viden og inspiration

Projektet kommer til have tre etaper:

  • En spørgeskemaundersøgelse med 4-5.000 repræsentativt udvalgte personer.
  • En mere målrettet undersøgelse af, hvad de aktive deltagere i hverdagsdemokratierne mener.
  • Dybdegående interviews med hverdagsdemokratiske nøglepersoner.

Formålet er først og fremmest at samle viden om, hvordan hverdagsdemokratierne fungerer, hvilke muligheder der ligger, og hvilke udfordringer deltagerne møder.