Kompensationspuljen er genåbnet

Kompensationspuljen er genåbnet

Redaktionel dato: 25. marts 2021

Aktiviteterne må ikke genåbne. Til gengæld genåbner Kulturministeriet for  ansøgninger til corona-kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og  folkeuniversiteter. I denne omgang for tab frem til 5. april.

Grundtvigs Højskole (Foto: Peter Grosen)

Grundtvigs Højskole (Foto: Peter Grosen)

Puljen yder kompensation for tabt deltagerbetaling til og med den 28. februar 2021 og gælder for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling.

Afhængig af, hvilken kommune organisationen hører til, kan der søges fra den 9., 11., eller 16. december 2020. De forskellige datoer skyldes, at nedlukningen skete over tre etaper.

Man kan søge om kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling i nedlukningsperioden. Der kan dog højst ydes kompensation svarende til organisationens faktiske udgifter i perioden.

DFS arbejder for at fremrykke genåbningen af denne gruppe folkeoplysende skoler, så de ikke skal vente som  sidste til 21. maj. Hvis det ikke lykkes, forventer vi, at kompensationspuljen vil blive forlænget til denne dato.