Med kurs mod bæredygtig folkeoplysning
Nyhed

Med kurs mod bæredygtig folkeoplysning

Redaktionel dato: 23. juni 2020

DFS har lagt en strategi frem mod 2023. Inspireret af FN’s Verdensmål sætter DFS spot på bæredygtighed indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug og som demokrati.

Foto: Peter Grosen

Foto: Peter Grosen

DFS’ strategi for 2020-2022 blev vedtaget tidligere i år af bestyrelsen. I forordet skriver formanden, Per Paludan Hansen blandt andet:

”Folkeoplysning skaber fællesskab, og folkeoplysning er fællesskab. Så enkelt kan det siges. Og så alligevel ikke, for folkeoplysning er også så meget andet. I skrivende stund, hvor forandringens vinde blæser ind over hele verden med orkanstyrke og en global pandemi har sat sine spor overalt i samfundet, er der om noget brug for folkeoplysning - og for fællesskaber. Og der er brug for, at vi sammen tager fat og skaber den verden, vi gerne vil leve sammen i. ”

Med strategien vil DFS give sit bidrag til FN’s Verdensmål. Inden for de 17 verdensmål har bestyrelsen udvalgt seks:

”DFS sætter som paraply for folkeoplysningen i de kommende år spot på bæredygtighed indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug, og som basis for det hele, et stærkt og levedygtigt demokrati, der kan bære de stolte folkeoplysende værdier og traditioner med ind i de kommende generationers tid,” skriver Per Paludan Hansen i forordet.

Det er DFS’ strategi, men DFS hverken kan eller vil styre og ændre folkeoplysningen på egen hånd. DFS’ formand skriver:

”En paraply er intet uden dem, der bærer den. For at DFS kommer i mål med sin strategi, har vi brug for det folkeoplysende fællesskab og for at samarbejde med organisationer udenfor vores medlemskreds.

DFS’ bestyrelse vil de kommende år lægge sig i selen for at skabe partnerskaber, for at sikre fællesskab om opgaven og for at sørge for, at alle er med på den rejse, vi med bæredygtighed som både mål og drivkraft, med denne strategi begiver os ud på.”

DFS' strategi 2020-2022

Hør vores strategi præsenteret på 1 minut (Du skal godkende alle cookies for at kunne se videoen)

Folkeoplysning bidrager til, at borgeren bliver en handlingsorienteret samfundsborger.

DFS' strategi 2020-2022

Folkeoplysningen flytter sig med tiden som en refleksion af deltagernes ønsker og behov på den ene side og på den anden side med afsæt i folkeoplysningens egen tradition for, at stærke fællesskaber kan flytte samfundet.

DFS' strategi 2020-2022

Dansk Folkeoplysnings Samråds værdigrundlag har fire hjørnestene: Demokrati, frihed, mangfoldighed og fællesskab.

DFS' strategi 2020-2022

DFS vil de kommende år sætte fokus på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

DFS' strategi 2020-2022

Dansk Folkeoplysnings Samråds mission er at værne om og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark.

DFS' strategi 2020-2022

Det handler også om vores egen lille verden. Vores sekretariat skal leve op til vores egne idealer om bæredygtighed.

DFS' strategi 2020-2022

DFS vil opsøge og opbygge frugtbare partnerskaber med aktører både i civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige.

DFS' strategi 2020-2022

Det er DFS’ opgave at sørge for, at medlemsorganisationerne inddrages og inviteres til et dynamisk samarbejde omkring det strategiske fokus.

DFS' strategi 2020-2022
Remember to write some alt text

Bæredygtigheds-netværk

Som en af de første udmøntninger af den nye strategi har DFS etableret et bæredygtighedsnetværk med deltagelse fra medlemsorganisationerne.