Nu kan folkeoplysningen søge kompensation

Nu kan folkeoplysningen søge kompensation

Redaktionel dato: 26. februar 2021

Der er nu åbnet for ansøgninger til corona-kompensation til aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversiteter og højskoler. I denne omgang udbetales kompensation for tab frem til 28. februar.

Grundtvigs Højskole (Foto: Peter Grosen)

Grundtvigs Højskole (Foto: Peter Grosen)

Puljen yder kompensation for tabt deltagerbetaling til og med den 28. februar 2021 og gælder for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling.

Afhængig af, hvilken kommune organisationen hører til, kan der søges fra den 9., 11., eller 16. december 2020. De forskellige datoer skyldes, at nedlukningen skete over tre etaper.

Man kan søge om kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling i nedlukningsperioden. Der kan dog højst ydes kompensation svarende til organisationens faktiske udgifter i perioden.

Lidt bedre end sidste forår

Ordningen, som er vedtaget ved den politiske aftale af den 16. december 2020. Den er stort set identisk med den støtteordning, der gjaldt under nedlukningen i foråret 2020.

Der er dog en enkelt forbedring. Hvis man har et kursus- og eller foredragsforløb, som begynder i kompensationsperioden, men fortsætter ind i en genåbningsperiode, kan man få udbetalt kompensation for hele perioden.

Forventer ny forlængelse

Slots- og Kulturstyrelsen åbnede for ansøgninger præcis den dag, onsdag den 24. februar, hvor regeringen forlængede de restriktioner, som forhindrer en stor del af den folkeoplysende undervisning.

”Jeg forventer, at politikerne vil forlænge ordningen til mindst den 5. april,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen. Restriktionerne gælder mindst foreløbig til den 5. april.

Han siger i øvrigt: ”Jeg er glad for, at Folketinget holder hånden under de folkeoplysende skoler, så de kan komme helskindet igennem denne periode og gøre sig klar til en genåbning og en genstart. Skolerne og resten af den folkeoplysende verden skaber fællesskaber med meningsfuldt indhold, og det er der er stort behov for.”