Nu skal der sættes penge bag UBU

 Nu skal der sættes penge bag UBU

”Med rapporten har vi samlet et arsenal af erfaringer og udviklingsideer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Nu handler det om politisk opbakning og finansiering,” siger Natacha Holst Hansen, der er souschef i DFS og medforfatter.

Af Michael Voss

Natacha Holst Hansen er ansvarlig for bæredygtighedsarbejdet i DFS. Hun er med i det partnerskab, som har skrevet folkeoplysningsafsnittet i Uddannelsespartnerskabernes rapport ”På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling.”

”Det er aldrig før set, at 80 organisationer på tværs af hele uddannelses-Danmark af egen drift er gået sammen om en fælles dagsorden. Det er en historisk bedrift,” siger hun og understreger samtidig, at rapporten kun er første fase, og at næste fase kræver ny finansiering.

I partnerskabet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU) deltog repræsentanter for oplysningsforbundene Fora og AOF, som arbejder med FVU og OBU.

”Vi er jo små aktører i sammenligning med erhvervsskoler, VUC, fagforeninger og erhvervsorganisationer i partnerskabet, men der blev lyttet til os,” siger Marlene Berth Nielsen fra Fora.

Mere om UBU-rapporten

Folkeoplysningens særlige opgave

Det ligger i naturlig forlængelse af DFS’ Strategi ”bæredygtig folkeoplysning”, at vi er gået aktivt ind uddannelsespartnerskabernes arbejde med rapporten.

”Det har været meget værdifuldt at arbejde tæt sammen med en del af DFS’ medlemsorganisationer, der også ser bæredygtighed som afgørende for folkeoplysningens fremtid. Organisationerne i folkeoplysningspartnerskabet kan nå den del af borgerne, der står uden for de formelle uddannelsessystemer.

Folkeoplysningen er nødvendig for at få alle borgere med på bæredygtighedsdagsordenen og udstyre dem med viden og de nødvendige handlekompetencer, der skal til for at få den grønne omstilling til at lykkes,” siger Natacha Holst Hansen.

”Indsamlingen af eksempler på folkeoplysende bæredygtighedsaktiviteter har øget vores viden om alle de måder, der arbejdes med bæredygtighed på. Samtidig har vi formuleret en fælles vision for folkeoplysningens særlige opgave i forhold til bæredygtighed,” tilføjer hun.

Egne erfaringer og handlekompetencer

Marlene Berth Nielsen bakker fuldt ud op om anbefalingerne i VEU-afsnittet:

”Jeg er især tilfreds med, at afsnittet lægger vægt på, at de forskellige institutioner og skoler på området skal arbejde sammen på tværs af siloer. Der var en forståelse for, at den almene kvalificering, f.eks. på FVU, er en forudsætning for, at bæredygtig uddannelse kommer til at rulle i de næste dele af efteruddannelserne.

Jeg genkender også den folkeoplysende tilgang til læring, når rapporten understreger, at undervisningen skal tage udgangspunkt i de voksnes erfaringer, og at den skal opbygge deltagernes handlekompetencer,” siger Marlene Berth Nielsen.

Til gengæld er hun ikke udelt begejstret for det forholdsvis ensidige fokus på dem, der er i arbejde:

”For mange mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, er FVU og OBU en forudsætning for at kunne kaste sig over anden voksen- og efteruddannelse. Vi skal passe på ikke at skabe et B-hold på bæredygtighedsområdet."

Finansiering af det videre arbejde

De 80 organisationer har et fælles sekretariatet, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. Det har fået tre måneder ekstra til at arbejde med at skaffe finansiering til de kommende faser.

”Der ligger en stor opgave foran os, og DFS bakker op om arbejdet med at finde finansiering til det videre arbejde,” fortæller Natacha Holst Hansen.

Hun nævner behovet for at integrere bæredygtighed på alle niveauer inden for uddannelserne: rammer, institutioners drift, pædagogik, finansiering, lovbestemte formålsparagraffer.

”På vores eget område skal vi afklare, hvordan vores frihed kan bruges i bæredygtighedsarbejdet.”

Rapporten indeholder et forslag til et flerårigt forsøgs- og udviklingsprogram, der kan gøre folkeoplysning og kultur til en løftestang for bæredygtig udvikling. Programmet består af erfaringsopsamling, forskning og efteruddannelse.

”Op til folketingsvalget arbejder DFS på at sikre politisk opbakning til UBU, og efter valget er det vigtigt, at UBU bliver en prioriteret del af et kommende regeringsgrundlag og af de kommende finanslove,” siger Natacha Holst Hansen.