”UBU-Rapport kan bringe os et helt nyt sted hen”

”UBU-Rapport kan bringe os et helt nyt sted hen”

Redaktionel dato: 22. september 2022

Undervisningsministeren kalder rapporten om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ”fantastisk”. Den kortlægger bæredygtighed inden for alle former for uddannelse og præsenterer forslag til videre handling.

UBU-Rapporten overrækkes til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. (Foto: Klaus Holsting)

UBU-Rapporten overrækkes til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. (Foto: Klaus Holsting)

Af Ina Merete Nørgaard

”Hvilken rigdom! Det her kan bringe os et helt nyt sted hen. Hvis man gerne vil noget grønt, så får man her verdens største idékatalog, som er direkte oversæt-bart. Her ligger en fire, fem eller syv-årsplan, som man bare kan sætte hak ved, når man vil rykke på den bæredygtige udvikling. Det synes jeg er helt fantastisk.”

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, da hun fik overrakt den nye rapport om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Det skete på en konference på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, fredag den 16. september.

Otte partnerskaber

Rapporten markerer afslutningen på første fase af UBU-Partnerskabernes arbejde, som blev igangsæt i marts måned i år. Den er skrevet af otte partnerskaber, der består af repræsentanter for organisationer på hver sit uddannelsesområde. I alt 80 forskellige organisationer er involverede.

DFS har bidraget til rapportens afsnit om folkeoplysning som del af Partnerskabet for Folkeoplysning. Her er flere af DFS’ medlemsorganisationer også med. Det gælder: FOF, LOF, Fora, Højskolerne, AOF og Danmarks Biblioteksforening.

De otte UBU-partnerskaber har kortlagt, hvilke initiativer der allerede findes indenfor bæredygtighed, hvilke barrierer der er, og hvilke nye løsninger partnerskaberne kan pege på. Samlet set konkretiserer rapporten, hvordan den bæredygtige udvikling kan fremmes på uddannelsesområdet.

På konferencen præsenterede en repræsentant fra hver af partnerskaberne hovedkonklusionerne i deres bidrag til rapporten.

Den blev overrakt til Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun anerkendte partnerskabernes arbejde med udarbejdelse af rapporten. Særligt lagde hun vægt på værdien i, at anbefalingerne kan blive brugt konkret til at udvikle uddannelsessystemet i en bæredygtig retning.

Faktaboks 1: Partnerskaberne og rapporten

De otte partnerskaber behandlede:

 1. Dagtilbud
 2. Grundskole
 3. Erhvervsuddannelser og FGU
 4. Gymnasiale uddannelser
 5. Korte- og Mellemlange Videregående uddannelser
 6. Lange Videregående uddannelser
 7. Voksen- og Efteruddannelse
 8. Folkeoplysning

Bæredygtig dannelse

I rapportens bidrag fra Partnerskabet for Folkeoplysning står blandt andet:

”Folkeoplysningen vil forsøge at skabe de bedst tænkelige rammer for at blive samfundets offentlige eksperimentarium i udvikling af bæredygtig dannelse. Hermed tænkes på en dannelsesproces, hvor vi lærer både at omgås hinanden og den øvrige natur.”

Det præsenterede Elsebeth Gerner Nielsen, der er formand for en af partnerne, den danske UNESCO Nationalkommission til lanceringen. Hun havde særligt fokus på, at bæredygtighed fremover vil være en integreret del af de igangværende aktiviteter på folkeoplysningsområdet:

”Vi vil love at række ud til alle mennesker. Vi vil hjælpe dem med at få den viden og de kompetencer, der skal til. Vi vil også arbejde for, at de aktiviteter, vi allerede har i gang, kommer til at omfatte bæredygtighed, så det bliver en integreret del.”

I talen kommenterede børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på folkeoplysningens vigtige rolle i UBU:

”I har fat i den del af samfundet, der er blevet voksne. Vi skal have fat i den del af Danmark også. Skal vi det, skal der meget mere fleksible undervisningsformater til: Ellers tror jeg ikke på, at vi lykkedes med det. VEU og Folkeoplysningen, de to skal helt sikkert med.”

Baggrunden for UBU-rapporten

Over en million elever og studerende i kampagnen ”Uddannelser for Fremtiden” inspirerede uddannelsesorganisationer til at foreslå en national handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.  Handleplanen er opdelt i fire faser:

 1. Vidensindsamling, 1. halvår 2022
 2. Udarbejdelse af anbefalinger til regeringen og Folketinget, 2. halvår 2022
 3. Igangsætning af egne initiativer, 1. og 2. halvår 2023
 4. Evaluering og videreudvikling af indsatsen, 1. og 2. halvår 2024

Den netop offentliggjorte rapport udgør Fase 1.

Læs mere om baggrunden for rapporten:

Fremtidsudsigter

Uddannelsespartnerskaberne havde inden fredagens lancering bedt om at få tre måneders forlængelse til at få tingene til at falde ordentligt på plads. Blandt andet forslag til, hvordan det omfattende arbejde fremover bedst vil kunne blive støttet af Folketinget, fonde og af organisationerne selv.

Ministeren gav ”et klart ja til den forlængelse.” Hun lagde også vægt på, at hun under alle omstændigheder vil arbejde videre med rapportens anbefalinger:

 ”Jeg tror faktisk ikke, at jeg kan lade være med at implementere det meste af det, der ligger her. Så tusinde tak for det arbejde i har lavet, det glæder jeg mig til at implementere, men jeg synes, det er vigtigt, at vi fortsat gør det her sammen."