Bæredygtige uddannelsespartnerskaber er i gang

Bæredygtige uddannelsespartnerskaber er i gang

Redaktionel dato: 23. marts 2022

Otte forskellige partnerskaber skal frem til september i år indsamle viden om uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) ”På lanceringskonferencen var der stor begejstring over, at der endelig sker noget på området, og masser af gå-på-mod,” siger Natacha Holst Hansen fra DFS.

Elever på ungdomsskolen UngOdense bygger bæredygtig raketovn.

Elever på ungdomsskolen UngOdense bygger bæredygtig raketovn.

Af Michael Voss

På en konference i Frederiksdal uden for København den 21. marts tog repræsentanter for alle hjørner af undervisning, uddannelse og folkeoplysning de første skridt til at virkeliggøre Handleplanen for uddannelse i bæredygtig udvikling (UBU).

Erfaringer, barrierer og muligheder

Souschef i DFS, Natacha Holst Hansen, deltog i folkeoplysningspartnerskabet:

”Der var også Højskolerne, Fora og UNESCO’s Nationalkommission, som i øvrigt var repræsenteret Højskolernes tidligere generalsekretær, Elsebeth Gerner Nielsen,” fortæller hun.

”Vi gik i gang med at se på det, der skal ske i planens første fase. Her skal vi indsamle og beskrive de aktiviteter, der allerede foregår på vores folkeoplysningsområdet. Samtidig skal vi identificere de barrierer og muligheder, der er for uddannelse for bæredygtig udvikling på området .”

Handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling

Konferencen den 21. marts var startskuddet for arbejdet med den handleplan, der er udarbejdet og underskrevet af 24 organisationer fra børne-, undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet, herunder DFS.

Handleplanen er opdelt i fire faser

 1. Vidensindsamling, 1. halvår 2022
 2. Udarbejdelse af anbefalinger til regeringen og Folketinget, 2. halvår 2022
 3. Igangsætning af egne initiativer, 1. og 2. halvår 2023
 4. Evaluering og videreudvikling af indsatsen, 1. og 2. halvår 2024

Arbejdet foregår i otte forskellige partnerskaber inden for disse områder:•

 • Folkeoplysning
 • Dagtilbud
 • Grundskoler
 • Erhvervsuddannelser og FGU
 • gymnasiale uddannelser
 • korte- og mellemlange videregående uddannelser
 • lange videregående uddannelser
 • voksen- og efteruddannelser

På konferencen sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil: ”Det glæder mig, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning af at integrere bæredygtighed endnu mere i hverdagen i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.”

Ministeren har givet tilsagn om 0,5 millioner kroner i 2022 til et midlertidigt sekretariat, som har ansvaret for at koordinere og samle partnerskabernes arbejde i Fase 1.

Civilsamfundet går forrest

”Det er meget positivt, at regeringen bakker op med sekretariatsbistand. Men jeg er lidt bekymret for de følgende tre faser, som der hverken er givet tilsagn om, eller er afsat penge til. Det skal nødigt ende som et kortvarigt pilotprojekt, der standser efter første fase. Men jeg håber, at vores arbejde kommer til at vise politikerne, at når civilsamfundet går forrest, så rykker vi på bæredygtige dagsorden ” siger Natacha Holst Hansen og tilføjer:

” I folkeoplysningspartnerskabet har vi sat fuld speed på og mødes snart igen. For DFS bliver det en særlig opgave at sikre, at den den brede viden, der er opsamlet i vores mange medlemsorganisationer, kommer med i Fase 1’s anbefalinger til det videre arbejde.”

Hun understreger, at partnerskabet ikke er en lukket klub. Alle folkeoplysende organisationer er velkomne til at deltage.

Vil din organisation være med?

Er du og din organisation interesseret i at deltage i arbejdet i folkeoplysnings – eller voksen- og efteruddannelsespartnerskabet, kan du henvende dig til Natacha Holst Hansen, nah@dfs.dk, 33 26 03 78.