Så er der bevægelse i aftenskolerne

Så er der bevægelse i aftenskolerne

Redaktionel dato: 7. maj 2021

Aftenskoler må genåbne bevægelsesfagene. Kulturministeriet bekræfter, at det er en del af den seneste genåbning. Stadig tvivl, om andre fag kan begynde inden 21. maj.

Af Michael Voss

Tilføjelse 11-05-21: Link til Kulturministeriets Q&A om nedluknings- og genåbningsregler for kultur- idræts- og foreningsområdet. (se boksen nedenfor)

I den nye fase af genåbningen, som trådte i kraft 6. maj, blev idrætsaktiviteter åbnet for alle aldersgrupper. Aftenskoler og folkeoplysning var ikke nævnt eksplicit, men DFS fik i går mundtligt tilsagn om, at tilladelsen til idrætsaktiviteter også gælder bevægelsesfag i aftenskoler.

Kulturministeriet vil sener bekræfte dette på skrift. Det vil også fremgå af den Q&A, som ligger på ministeriets hjemmeside, og som snart bliver ajourført. Ministeriet har også udsendt retningslinjer for, hvordan man skal tilrettelægge den type aktiviteter.

Åbning af foredrag og undervisning?

DFS har også spurgt ministeriet, om åbningen af ”konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål” gælder foredrag og kurser i aftenskoler og folkeuniversiteter.

I en mail til ministeriet henviser DFS’ næstformand, Henrik Christensen, til den rapport fra en ekspertgruppe, som ligger til grund for den aktuelle genåbning. Her beskrives konferencer og møder således:

”Ved konferencer forstås møder, seminarer, kongresser, herunder videnskabelige kongresser, forbundskongresser og private virksomheders konferencer samt erhvervs- og foreningsrelaterede arrangementer herunder generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.”

Det mener DFS dækker aftenskoler, folkeuniversiteter og foreningsaktiviteter, og det beder Henrik Christensen ministeriet bekræfte, men har ikke fået svar i skrivende stund.

Kulturministeriets retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv. Disse retningslinjer gælder også bevægelsesfag i aftenskolerne.

Forskelsbehandling

Grundlæggende er DFS utilfreds med, at åbning af folkeoplysende aktiviteter generelt ligger i den sidste fase, der begynder den 21. maj. DFS’ formand skrev den 4. maj til kulturminister Joy Mogensen:

”Jeg ser ind i en situation, hvor andre udbydere af kulturelle aktiviteter, herunder offentlige professionelle aktører, kan åbne, mens amatørkultur, der blandt andet virker i aftenskolerne, ikke kan åbne. Jeg ser også ind i en situation, hvor spørgsmålet om definition af kulturaktiviteter – og for den sags skyld idræt – vil være umulig at foretage. Jeg ser også for mig, at visse konferenceudbydere kan udbyde konferencer og møder, mens blandt andet folkeuniversitetet og de folkeoplysende foreninger som f.eks. Grænseforeningen ikke kan udbyde sine tilbud.”

På den baggrund opfordrede Per Paludan Hansen ministeren til at give aftenskolen og folkeuniversitetet mulighed for at åbne pr. 6. maj.