SIDSTE CHANCE: Byg videre på corona-aktiviteter – med støtte

SIDSTE CHANCE: Byg videre på corona-aktiviteter – med støtte

Redaktionel dato: 14. november 2022

ANSØGNINGSFRIST 28. NOVEMBER: Realdania står parat med 2 mio. kr. til foreninger og organisationer, som vil fortsætte og udvikle deres nytænkende aktiviteter fra coronatiden. Der er op til 100.000 kr. til hvert projekt.

AOF Center Odenses "Folkeoplysning på Hjul" er et eksempel på den type aktiviteter, der kan få støtte fra De Nye Folkerum

AOF Center Odenses "Folkeoplysning på Hjul" er et eksempel på den type aktiviteter, der kan få støtte fra De Nye Folkerum

Coronapandemien vendte op og ned på alting. Mange foreninger, NGO'er og grupper af frivillige fandt på helt nye aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige.

Det gælder også de folkeoplysende skoler og foreninger. Mange af de aktiviteter var så succesrige, at de er værd at fortsætte og videreudvikle. De kan også skabe bedre livskvalitet efter nedlukningerne.

Det vil Realdania gerne støtte økonomisk. De har oprettet puljen De nye Folkerum. Her kan foreninger og andre søger op til 100.000 kr.

Startede af nød

Realdania har udpeget fire fokusområder:

  • Kulturen i nye rammer
  • Nabofællesskaber
  • Bynær natur og grønne mødesteder
  • Fremtidens foreningsliv

Men der er også en wildcard-kategori til projekter og aktiviteter, der ikke falder ind under fokusområderne.

”Mange af de aktiviteter, vi før lavede inden døre, flyttede udenfor og foldede sig ud på nye måder til glæde for mange. Det opstod af nød, men meget er værd at lære af og holde fast i også i fremtiden. Det vil vi gerne understøtte med denne pulje, som er rettet mod civilsamfundets mange ildsjæle”, siger projektchef Anne Gade Iversen fra Realdania.

Folkeoplysende eksempler

Realdania samarbejder med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om puljen, og som en del af arbejdet vil Vifo kortlægge, hvordan coronatiden skabte nye måder at agere på i foreninger og organisationer. På Vifo’s hjemmeside kan man læse mere puljen og fokusområderne. For hvert fokusområder fortæller hjemmesiden om eksempler på den slags aktiviteter, som puljen skal støtte.

Under fokusområdet ”Kulturen i nye rammer” finder man to folkeoplysende aktiviteter. Det ene er ’Folkeoplysningen på Hjul, hvor AOF Center Odense med en sort ladcykel bringer folkeoplysningen ud til beboerne i udsatte boligområder. Det andet eksempel oplysningsforbundet DEO’s online-rejser, der i øvrigt også er nomineret til Folkeoplysningens Pris.

De nye Folkerum

Læs mere om puljen på Vifo’s hjemmeside