Skab fællesskaber gennem udflugter og oplevelser

Skab fællesskaber gennem udflugter og oplevelser

Redaktionel dato: 23. juni 2021

”Det er en invitation til os i folkeoplysningen. Puljen ”1000 nye fællesskaber” støtter foreningsdrevne oplevelser på museer, i teatre og meget andet – alt sammen for at modvirke ensomhed,” siger udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen fra LOF.

Af Michael Voss

Heedorf Seniorforening på besøg på Arken.

Heedorf Seniorforening på besøg på Arken.


I dag kl. 10 åbnede Slots- og Kulturstyrelsen for ansøgninger fra foreninger om støtte til aktiviteter for borgere, der oplever ensomhed som følge af COVID-19-restriktioner. Formålet er at skabe foreningsdrevne arrangementer og oplevelser i oplevelsesindustrien til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder. Formålet er samtidig at få engageret målgruppen i aktiviteter, de ellers ikke har adgang til.

Først-til-mølle

I princippet kan de første penge allerede været uddelt på mandag, for ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet, og der er ansøgningsfrist den 31. august. Aktiviteterne skal finde sted i resten af 2021.

Puljen har en bred definition af ”oplevelsesindustri”, blandt andet museer, koncerter, teatre og biografer (se boxen). Foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, kan søge, bl.a. folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger og læseforeninger.

Hvad er oplevelsesindustri?


Slots- og kulturstyrelsen nævner disse eksempler:

  • Koncerter
  • Udstillinger
  • Teaterforestillinger
  • Sport, gaming, adventure og outdoor
  • Forlystelsesparker
  • Musicals og revyer
  • Cirkus
  • Zoologiske haver

Nye samarbejdspartnere

”Jeg ser det som en åben invitation til aftenskoler og andre folkeoplysende organisationer. Vi skal søge nye samarbejder med aktører i den såkaldte oplevelsesindustri,” siger udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen fra LOF. Hun repræsenterer DFS i ”Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed”, som er etableret på initiativ fra Kulturministeriet.

Dorthe Lykke Olesen siger videre:

”Jeg vil opfordre de folkeoplysende skoler og foreninger til at være nysgerrige og undersøge, hvad der foregår lokalt på museer, i biografer og andet. Hvordan kan man arrangere besøg og udflugter, som også skaber fællesskaber og sociale kontakter?”
LOF har mange gode erfaringer med at arrangere museumsbesøg, både digitalt og fysisk.

”Det har vi haft stor succes med. Men vi skal også videreudvikle, så deltagerne ikke bare lytter. Det skal være deltagernært og skabe fællesskabsoplevelser,” siger Dorthe Lykke Olesen og nævner fællesspisning, dialogkort og gruppeopgaver i form af spil.

”Der ligger en stor opgave for os med at få seniorer og andre voksne ud af ensomheden og møde andre mennesker i en meningsfuld aktivitet,” mener Dorthe Lykke Olesen.

Info og ansøgning

1000 nye fællesskaber er opdelt i to underpuljer:

  1. Små ansøgninger (5.000 – 20.000 kr.)
  2. Store ansøgninger (21.000 – 250.000 kr.)