Socialministeren opfordrer kommunerne til at samarbejde med civilsamfundet

Socialministeren opfordrer kommunerne til at samarbejde med civilsamfundet

Redaktionel dato: 29. juni 2020

Sårbare mennesker er særlig ramt af coronakrisen. Derfor opfordrer socialminister Astrid Krag landets kommuner til at gøre en særlig indsats, blandt andet i samarbejde med civilsamfundets organisationer.

Socialminister Astrid Krag

Socialminister Astrid Krag

”Fælles fokus på konsekvenser af selvisolation blandt sårbare grupper” var overskriften på brev, som socialministeren sendte til alle landets kommuner den 19. juni.

På mødet refererer hun til et møde hun for nylig holdt for partnerskabet for udsatte voksne – et partnerskab DFS også deltager i. Astrid Krag skriver:
”På mødet blev der peget på, at mange sårbare voksne, der udover nedsat immunforsvar og kronisk sygdom kæmper med angst og andre psykiske lidelser, har taget alvoren af krisen så meget til sig, at de har selvisoleret sig i en sådan grad, at det er bekymrende. De opsøger ikke egen læge, men dukker først op på sygehuset, når det er akut. Deres sociale relationer er meget svage, og mange har ikke haft kontakt med kommunale eller frivillige tilbud, som de er vant til.”

Blandt andet på den baggrund opfordrer ministeren ”…landets kommuner til at samarbejde med civilsamfund, faglige organisationer og private aktører om at hjælpe sårbare børn, unge og voksne samt mennesker med handicap, der under krisen har været isoleret, tilbage til en mere normal hverdag.”

Læs brevet fra socialminister Astrid Krag