Søg puljer til udvikling af folkeoplysningen

Søg puljer til udvikling af folkeoplysningen

Redaktionel dato: 28. juni 2022

Hvis I har idéerne, så har vi midlerne. DFS’ puljer åbner den 15. august. I år er der fokus på FN’s Verdensmål og trivsel i fællesskaber.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Den 15. august til 1. den oktober 2022 er en gylden periode. Her er DFS’ udviklingspulje, DFS’ støttepulje og Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning igen åbne for ansøgninger. 

Udviklingspuljerne

DFS administrerer to udviklingspuljer, der er målrettet lokal folkeoplysning, som formår at udvikle folkeoplysningen og tiltrække nye målgrupper.

Den ene pulje – DFS’ udviklingspulje – kan søges af alle DFS’ medlemsorganisationer (herunder også medlemmers medlemmer) med undtagelse af associerede medlemmer og oplysningsforbund. I puljen ydes der tilskud til pilot-, udviklings- og implementeringsprojekter, der varer op til to år.

Den anden pulje – Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning – administrerer DFS på vegne af Kulturministeriet.

Puljen kan søges af alle lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven med voksne som primær målgruppe. I puljen ydes der tilskud til projekter, der varer op til et år.

Puljernes temaer

I år er de prioriterede temaer for puljerne ’FN’s Verdensmål’ og ’Trivsel i fællesskaber’.

Med det tilbagevendende tema om FN’s 17 verdensmål er der igen mulighed for at udvikle folkeoplysende projekter, der kan være med til at fremme indfrielsen af FN’s mål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Med temaet ’Trivsel i fællesskaber’ ønsker vi at sætte fokus på, hvordan folkeoplysende udviklingsprojekter kan skabe fællesskaber med særligt fokus på deltagernes trivsel. 

Der kan som altid søges midler til projekter, der falder uden for de to temaer, men ansøgninger, der falder inden for tematikkerne, vil blive prioriteret. Ansøgningernes kvalitet vil dog altid være det primære udvælgelseskriterie.

I begge udviklingspuljer lægges der vægt på, om projekterne 1) udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer, 2) om de har et langtrækkende perspektiv, og 3) om projekterne kommer hele folkeoplysningsområdet til gode.

Samtidig vil DFS appellere til, at flere små foreninger søger udviklingspuljerne. 

Støttepuljen

Den tredje pulje – DFS’ støttepulje – er målrettet de af DFS’ medlemmer, der er økonomisk trængte.

Puljen kan søges af alle DFS’ medlemsorganisationer med undtagelse af associerede medlemmer og oplysningsforbund. I puljen ydes der tilskud til alle driftsorienterede udgifter på op til 40.000 kr.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på ansøgers formue, omsætning og resultat i det seneste regnskabsår.

Hvordan søger man?

Ansøgninger sendes via DFS' digitale ansøgningssystem. Her opretter man en profil - eller logger ind, hvis man tidligere har indsendt en ansøgning.

DFS står altid til rådighed for sparring og kvalificering af jeres ansøgninger. Læs gerne retningslinjerne og kontakt os gerne i god tid inden ansøgningsfristen den 1. oktober 2022.

Og følg med på DFS’ kanaler, hvor vi kommer med mere information, når puljerne åbner i august.

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt puljeansvarlig

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376