Sommerpakke med rabat på deltagerbetaling

Sommerpakke med rabat på deltagerbetaling

Redaktionel dato: 29. juni 2020

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at borgerne bedre mulighed for at dyrke med kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Foreninger kan få støtte til at nedsætte deltagerbetalingen på sommeraktiviteter 50 %.

Fra en tidligere LOF sommerhøjskole i Haslev.

Fra en tidligere LOF sommerhøjskole i Haslev.

Aftalen omfatter bl.a. en rabatordning på halv pris på billetter til en række kulturoplevelser og puljer til idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve levende kunst og kultur og en ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne.

Fælles oplevelser
”Vi er mange, der i de seneste måneder har savnet de stærke, fælles oplevelser, som kulturen giver os. Nu går vi en sommer i møde, hvor mange danskere bliver hjemme og holder ferie i Danmark. Jeg er derfor super glad for, at regeringen og et stort flertal af Folketingets partier nu sætter en række nye initiativer i gang, der giver os mulighed for at genopdage vores land med kulturoplevelser og idrætsaktiviteter som et naturligt omdrejningspunkt," udtalte kulturminister Joy Mogensen i forbindelse med aftalen.

Muligheder for folkeoplysende foreninger
For rabatordningen gælder, at det skal dreje sig om kultur- og foreningsoplever i skolernes sommerferie, og at tilskuddet skal bruges til finansiere 50 % rabat ”på entrebilletter”.

Det er DFS’ opfattelse, at al folkeoplysende virksomhed er kultur, og vi vurderer, at entrebilletter og deltagergebyr er to ord for det samme.

Det er også muligt at søge tilskud til 25 % rabat på sommercamps. Her er der heller ikke grund til at hænge sig udtrykket ”camp”. Mange aftenskoler organiserer sommerhøjskole-lignende aktiviteter, som naturligt må falde ind under ordningen.

Læs mere om ordningen og find ansøgningsskema på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside