Tilbage på sporet
Efter nedlukningen:

Tilbage på sporet

Redaktionel dato: 27. januar 2022

De sidste begrænsninger og særregler er væk på tirsdag – også for folkeoplysningen. DFS’ formand opfordrer aftenskolerne til at kontakte deres kommuner, hvis de har problemer med at komme tilbage på sporet igen.

Slut med mundbind og paskontrol - nu skal vi have alle tilbage på kurser og i aktiviteter.

Slut med mundbind og paskontrol - nu skal vi have alle tilbage på kurser og i aktiviteter.

Af Michael Voss

Ikke flere mundbind og ikke mere paskontrol fra 1. februar; det gælder også alle dem, der deltager i aftenskole, daghøjskole og folkeuniversitet. Nu kan skolerne sætte fuld fart på - uden pålagte corona-begrænsninger.

Dog gør Kulturministeriet opmærksom på, at der fortsat kan være situationer, hvor der er behov for at udvise særlig opmærksomhed og gennemføre på smitteforebyggende tiltag. Det gælder fx indendørs arrangementer, hvor mange stående personer samles, men det er helt op til arrangørerne.

Bad timing

Som DFS tidligere har gjort politikere og ministerium opmærksom på, faldt den korte nedlukning på et uheldigt tidspunkt for aftenskolerne, der netop var i gang tage hul på første halvår sæsonen. Det har besværliggjort rekrutteringen af deltagere, også fordi nogle af dem under nedlukningen har haft mulighed for at dyrke deres interesser hos private udbydere, som ikke var lukkede.

”Der er ikke tvivl om, at det her og nu har negative konsekvenser for mange aftenskoler,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen og tilføjer:

”I den kommende tid vil vi holde øje med, om det også får længerevarende konsekvenser. Hvis det viser sig, vil vi igen tage kontakt med regeringen og partierne.”

Fleksible kommuner

Indtil videre opfordrer han aftenskoler, der er blevet pressede på økonomien af nedlukningen, til at kontakte deres kommuner.

”Selv om den midlertidige bekendtgørelse og hyrdebrevet fra Kulturministeren om behandlingen af folkeoplysningen under nedlukningen ikke længere er i kraft, så har kommunerne mulighed for at være fleksible inden for lovens rammer. Det er mit indtryk, at det er de fleste.

Jeg ved, at der er kommuner, som bruger reglen om at anvende den højere brøk, som almindeligvis er knyttet til undervisning, der forudsætter små hold. Det kan være en løsning for aftenskoler, der ikke kan samle nok deltagere på grund af nedlukningen, eller fordi nogle borgeres er nervøse for smitterisikoen ved at komme ud blandt andre mennesker,” siger Per Paludan Hansen.

Han henviser til Folkeoplysningsloven §8a. Det samme har Kommunernes Landsforening, der omtalte det som et hjælpeværktøj og en håndsrækning til aftenskolerne i et webinar i efteråret 2021.

Kompensation

45 millioner til folkeoplysningen

Pengene er bevilliget, men der er endnu ikke åbnet for ansøgninger.

Den 14. januar bevilligede Finansudvalget 45 mio. kr. til kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet under nedlukningen plus en omstillingsperiode frem til og med 31. januar.

Kultur- og Slotsstyrelsen har endnu ikke åbnet for ansøgninger. Det vil fremgå af nedenstående link, når det sker.