Tre nye vil med i den næste bestyrelse
DFS' repræsentanskabsmøde

Tre nye vil med i den næste bestyrelse

Redaktionel dato: 6. april 2022

Kandidaterne står i kø for at komme i bestyrelsen, når DFS’ holder repræsentantskabsmøde den 20. april. I alt er der syv kandidater til fem ledige pladser.

Rasmus Nørlem Sørensen, Benedikte Kaalund og Peter Munk Povlsen vil gerne gøre en indsats i DFS' bestyrelse

Rasmus Nørlem Sørensen, Benedikte Kaalund og Peter Munk Povlsen vil gerne gøre en indsats i DFS' bestyrelse

Hvert år er halvdelen af DFS’ bestyrelse på valg. Fire ud af de fem, hvis periode udløber, genopstiller. Det er Christina Alfthan fra Dansk Kvindesamfund, Henrik Christensen fra DOF, John Meinert Jacobsen fra AOF og Ejnar Bo Pedersen fra Ungdomsskoleforeningen. Til gengæld modtager Marlene Borst Hansen, Frirummet og FFD, ikke genvalg. Men tre nye kandidater – foreløbig – har meldt sig på banen.

Peter Munk Povlsen

Peter Munk Povlsen er forstander på Tommerup Efterskole og medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse. I sit opstillingsgrundlag beskriver han sine drømme for arbejdet i DFS’ bestyrelse, bl.a.:

”Jeg drømmer om at være en del af DFS’ bestyrelse for derigennem at bidrage til, at folkeoplysningen fortsat skal være den lim, der binder vores samfund sammen.

Jeg drømmer om, at DFS kan spille en endnu større rolle i, hvordan vi samler de godt 40.000 unge, der årligt går på efter- eller højskole, op når de kommer hjem.”

Benedikte Marie Kaalund

Benedikte Marie Kaalund er sekretariatsleder i FOF. Hun skriver:

”Jeg brænder for folkeoplysning og forandringer, der skaber aktive demokratiske danskere. Det danske demokrati har brug for folkeoplysningen for at udvikle sig. Derfor stiller jeg op til DFS’ bestyrelse.

Jeg vil arbejde for at bæredygtighed, de unges dagsorden og en gentænkning af folkeoplysningen i et nyt Europa finder sin plads på DFS’ dagsorden.”

Rasmus Nørlem Sørensen

Endelig opstiller Rasmus Nørlem Sørensen, som er sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO). Hans tager udgangspunkt i de store samfundskriser: Corona, klima og krig i Ukraine. Om det sidste skriver han:
”I folkeoplysningen kan vi bidrage til forståelsen af krisen og bearbejdningen af den nye, rå virkelighed.”

”Det er enorme samfundsopgaver, som folkeoplysningen allerede byder stærkt ind på. Det kræver benhårdt arbejde ude i møderne med folkeoplysningens deltagere og den bredere befolkning. Men det kan også hjælpes på vej med en solid indsats i DFS.”

Årsmødet og Repræsentantskabsmødet foregår den 20. april i Vartov i København.

Opstillingsgrundlag

Her finder du alle kandidaters fulde opstillingsgrundlag samt de øvrige materialer til repræsentantskabsmødet.