Vi har stadig åbent!

Vi har stadig åbent!

Redaktionel dato: 3. november 2020

Med to store annoncer i Jyllands-Posten og Politiken markerer DFS sammen med en række medlemsorganisationer og med Danmarks Biblioteksforening, at der lige nu er alternativer til isolation og ensomhed.

Af Michael Voss

”Vi går en mørk tid i møde, men der er masser af lys i mørket.” Sådan står der i helsides-annoncen, som også fortæller, at borgerne stadig kan gå til debatter, teater, på aftenskole, på biblioteket og meget andet (Se hele annoncen i bunden af siden).

Utryghed

Baggrunden for annoncen er, at mange føler sig utrygge ved at deltage i foreningsaktivitet og gå på biblioteket.

”Det kan vi godt forstå. På mange måder går vi en mørk tid i møde, hvor muligheden for at indgå i sociale fællesskaber er begrænset,” siger DFS’ sekretariatsleder, Carolina Magdalene Maier.

”Derfor er det vigtigt for os at vise, at folkeoplysningen rent faktisk tilbyder aktiviteter og arrangementer, som foregår under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer. De folkeoplysende foreninger er yderst opmærksomme på rengøring og afstandskrav og tager myndighedernes anbefalinger meget alvorligt. Men det er stadigt muligt at mødes i folkeoplysende fællesskaber og udveksle ideer, tanker, holdninger, osv., siger Carolina Magdalene Meier.

Carolina Magdalene Maier (Foto:; Peter Grosen)

Carolina Magdalene Maier (Foto:; Peter Grosen)

Vores mødekultur

Grænseforeningen er er en af de DFS-medlemsorganisationer, der er medafsender af annoncen. Foreningens generalsekretær, Knud-Erik Therkelsen forklarer hvorfor:

”Langt de fleste folkeoplysende arrangementer i Grænseforeningen er foredrags- og debatarrangementer, der kredser om helt grundlæggende emner som mindretal, kulturmøde, demokrati, Europa. Sådanne arrangementer i civilsamfundet er livsvigtige for vores demokrati.

Vi må gøre alt for at holde dem i live, og det er jo det signal, annoncen sender. Lad os i folkeoplysningen tage os selv alvorligt og fastholde vores mødekultur - på trods af stigende ensomhed og angstfremkaldende pressemøder.”

Knud-Erik Therkelsen (Foto: Thomas Tholstrup)

Knud-Erik Therkelsen (Foto: Thomas Tholstrup)

Fordybelse og fællesskab

Bibliotekerne er også vigtige samlingssteder, som gerne vil vise, at de står til rådighed i denne tid:

”De fleste af os er jo ramt af coronaens isolation i større eller mindre grad, med de afsavn der følger med. Bibliotekerne giver os mulighed for at bibeholde kontakten med litteraturen, fordybelsen og fællesskabet,” siger Michel Steen-Hansen, som er direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Han tilføjer:

”Derfor arbejder bibliotekerne også målrettet for, at borgerne - på en sundhedsmæssig forsvarlig måde -fortsat kan komme og låne bøger, deltage i aktiviteter med behørig afstand og på anden vis understøtte fællesskabet i samarbejde med alle de andre folkeoplysende kræfter.  Kan eller ønsker man ikke at møde op fysisk, har bibliotekernes heldigvis også mange digitale tilbud, som er frit tilgængelige for alle.”

Michel Steen-Hansen.

Michel Steen-Hansen.