Vi satte spot på dem, der skaber udvikling
DFS-beretning for 2022

Vi satte spot på dem, der skaber udvikling

Redaktionel dato: 12. april 2023

”I 2022 har DFS gjort rigtig meget for at sætte fokus og pris på folkeoplysningen og for skaffe den nødvendige anerkendelse.” Sådan skriver DFS’ formand i forordet til bestyrelsens beretning for 2022.

Med disse ord henviser han blandt andet til årets to nyskabelser Folkeoplysningens Dag og Folkeoplysningens Pris, der satte ”...særlig spot på dem, der skaber udvikling og nye former for folkeoplysning.”

Beretningen vil blive diskuteret og sat til afstemning på repræsentantskabsmødet den 19. april.

Syv selvstændige artikler udgør grundstammen i beretningen. Hver af dem behandler et arbejdsområde, som har været højt prioriteret i DFS’ arbejde i årets løb.

Derudover behandler beretningen i en opsamlingsartikel de øvrige aktiviteter i kort form fra Folkemødet til puljer og fra debatindlæg i medierne til it-support.

Beretningen har også oversigter over DFS’ medlemmer, bestyrelsens sammensætning vores netværk og vores repræsentation i råd og nævn.

Beretningens syv hovedartikler

  • Folkeoplysningens Dag og Pris: To premierer på samme dag
  • FVU/OBU: Motiverende og fleksibel voksenuddannelse
  • Folketingsvalg: En ny politisk virkelighed
  • Bæredygtig uddannelse: Hvilken rigdom!
  • Foreningsvilkår: Nu bør bankerne behandle foreninger fornuftigt
  • Undersøgelse: Tilfredse medlemmer – plads til forbedring 
  • Organisationen: Styr på arbejdsmiljøet og fornyelse i bestyrelsen