Coronastøtte: Forskelsbehandling af FVU-udbydere

Coronastøtte: Forskelsbehandling af FVU-udbydere

Folketinget har bevilliget 30 mio. kr. til at udvikle fjernundervisningen inden for voksenuddannelserne. Men over halvdelen af FVU-udbyderne får ikke en krone, herunder daghøjskoler og oplysningsforbund.

Seneste nyt

07-01-20: Finansudvalget vedtog aktstykket uden ændringer den 21.12.20

Efterfølgende har udvalget på vegne af Rune Lund, Enhedslisten, stillet dette spørgsmål til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

"Er det regeringens holdning, at der bør findes yderligere midler til at understøtte virtuelundervisning og udvikling udført af oplysningsforbund og andre aktører på voksenuddannelsesområdet?"

Ministeren har endnu ikke svaret.

På forslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har Folketinget lavet en særbevilling til udvikling og understøttelse af fjernundervisning på uddannelsestilbud som hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU og AMU.

Baggrunden for forslaget er, at nedlukningen og coronakrisen ”øger behovet for en særlig voksen- og efteruddannelsesindsats, som kan understøtte, at opsagte og ledige kommer godt videre.” Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker, at pengene bliver brugt til didaktisk videreudvikling af den virtuelle undervisning og til digitalt udstyr, ”der kan understøtte interaktionen i den virtuelle undervisning.

Fejl og forvridende

Men kun VUC’er og institutioner, der udbyder AMU, kan modtage pengene. VUC står for mindre end 40 % af FVU-aktiviteten, og det betyder, at oplysningsforbund, daghøjskoler og sprogskoler med flere, som står for de resterende 60 %, ikke får samme muligheder for at udvikle fjernundervisning.

”Det må være en fejl,” skriver DFS’ formand, Per Paludan Hansen, i en henvendelse til undervisningsministeren. Han opfordrer på det kraftigste til, at fejlen rettes. Konkret foreslår DFS’ formand, at skoler, der har driftsoverenskomster på området for FVU og ordblindeundervisning, også kan få andel i midlerne.

Direktør i AOF-Danmark, John Meinert Jakobsen, kalder bevillingens udformning for urimelig og konkurrenceforvridende i en henvendelse til finansordførerne.