Hent inspiration til nye aktiviteter
Erfaringsdatabase

Hent inspiration til nye aktiviteter

Redaktionel dato: 25. april 2023

I DFS’ Erfaringsdatabase er der nu 40 udviklende folkeoplysningsprojekter, som har fået puljestøtte fra DFS. Brug dem til at få nye ideer. Se, hvad du kan få puljestøtte til.

Intromøde til Inkubator - et af udviklingsprojekterne i databasen

Intromøde til Inkubator - et af udviklingsprojekterne i databasen

  • Brug aftenskolesamarbejde til grøn omstilling
  • Hjælp sårbare unge med at komme i gang med hverdagsaktivisme og fællesskaber.
  • Få unge med i aftenskolerne

Det er bare tre af de projekter, som Erfaringsdatabasen er blevet udvidet med. Databasen består afsluttede projekter, som har modtaget støtte fra DFS’ puljer. Projekterne er opdelt i forskellige temaer.

Under hvert projekt findes et uddrag af den afsluttende rapport, der er sendt til DFS; et kort resume af projektet, erfaringer som projektet har skabt, samt gode råd fra projektlederen.

I den seneste måned har vi fordoblet antallet af eksempler. Forklaringen er, at vi her i foråret har fået ekstraordinært mange rapporter ind, fordi mange projekter fra corona-perioden blev forlænget og fik udskudt rapporteringstidspunktet.

Tre eksempler fra Erfaringsdatabasen

Folkeoplysnings Samvirket i Aaalborg

Grøn omstilling - hvad rager det mig?

Fire aftenskoler i Aalborg gennemførte hvert deres arrangement, der gav indblik i virksomheders og personers arbejde med grøn omstilling.

På et afsluttende inspirations- og dialogmøde med over halvtreds deltagere var over halvdelen unge piger, som ville inspireres. En af hovedkonklusionerne var, at vi skal købe færre ting, men købe dem i en bedre kvalitet, så levetiden forlænges - især ved tøjkøb.

En af de væsentligste erfaringer, Samvirket har taget med sig er, at sammen kan man nå længere og bredere ud.

Daghøjskolen Kompetencehuset

Inkubator: Hverdagsaktivisme og fællesskaber

Gennem workshops, vejledning og sparring understøttede Inkubator sårbare og udsatte unges iværksætterkultur på mange felter: idé-udvikling, skrive- og ansøgningsproces, projekt- og økonomistyring samt afrapportering til donororganisationerne.

Samtidig forsøgte Inkubator at skabe en ungdomskultur, hvor hverdagsaktivisme, stærke fællesskaber vil styrke demokratiforståelsen og oplevelsen af medindflydelse på det samfund de unge er en del af.

47 unge i alderen 18-30 år - fordelt på ti uafhængige ungegrupper - var igennem et vejledningsforløb, og . et stort og ukendt antal mennesker har deltaget i de aktiviteter som projektansøgerne har igangsat.

AOF Center Odense

Unge med indflydelse - en fremtidssikret aftenskole

Projektets formål var at etablere ungeråd i aftenskoleregi for herigennem at fremtidssikre aftenskolen

På trods af corona i projektperioden lykkedes det at opbygget solide netværk i unge-målgruppen i hele oplandet. AOF-centeret har skabt god dialog med uformelle netværk inden for ungeområdet, etableret Ungeråd, gennemført mange relevante kurser med udgangspunkt i de unges ønsker og oprettet Sparrings-cafe/jobsøgernetværk.

På baggrund af erfaringerne råder AOF-centeret andre til at søge fællesskaber, f.eks.: erhvervsskoler, interesseorganisationer for unge, gymnasier, frivillighedscentre mm.