Unge med indflydelse - en fremtidssikret aftenskole
AOF Center Odense

Unge med indflydelse - en fremtidssikret aftenskole

Redaktionel dato: 16. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Unge med indflydelse - en fremtidssikret aftenskole

Organisation: AOF Center Odense

Formål: At etablere ungeråd i aftenskoleregi for herigennem at fremtidssikre aftenskolen

Målgruppe: Unge i alderen 18-35 år

Projektperiode: 2020-2021

Kort resume

Der blev udviklet nye rammer og nye måder at organisere folkeoplysende aktiviteter i aftenskole regi, målrettet ungegrupper i Odense. Projektet blev set som en succes, hvis AOF har aktive ungeråd, der har udarbejdet inspirationskatalog til at nå unge og øger andelen af unge i aftenskolen med 50 %. Projektet har, ligesom alle andre aktiviteter, været lagt ned af Corona. Men på trods heraf er det lykkedes AOF at komme rigtig godt fra land. Vi har: Ansat en ung medarbejder, der er tovholder på projektet, Opbygget solide netværk ud i unge-målgruppen i hele vores opland, Deltaget i diverse arrangementer for unge på mange forskellige uddannelsesinstitutioner, det er både universitet, erhvervsskoler, gymnasier mm. Vi har også fået en super god dialog med uformelle netværk inden for ungeområdet, etableret Ungeråd, gennemført mange relevante kurser med udgangspunkt i de unges ønsker, oprettet Sparrings-cafee / Jobsøgernetværk.

Erfaringer

Vi har fået øjnene op for en helt ny målgruppe og fået kendskab til og erfaring med at nå denne gruppe. Vi har været så glade for projektmidlerne, og er helt sikker på, at vi også fremadrettet vil have et tæt og givende samarbejde med hele unge-målgruppen.

Gode råd

Søg fællesskaber udenfor afdelingen: erhvervsskoler, interesseorganisationer for unge, gymnasier, frivillighedscentre mm. Derudover er det en god idé at invitere ind og lyt til ønsker og behov. Det giver også meget at ansætte unge medarbejdere samt bruge nye platforme aktivt