Inkubator
Daghøjskolen Kompetencehuset

Inkubator

Redaktionel dato: 16. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Inkubator

Organisation: Daghøjskolen Kompetencehuset

Formål: At fremme iværksætterkulturen, med et særlig fokus på sårbare og udsatte unge.

Målgruppe: Sårbare og udsatte unge

Projektperiode: 2021

Kort resume

Gennem workshops, vejledning og sparring har Inkubator understøttet unge i deres idé-udvikling, skrive- og ansøgningsproces, projekt- og økonomistyring samt afrapportering til donororganisationerne. Den underliggende intension bag Inkubator har været at skabe en ungdomskultur, hvor hverdagsaktivisme, stærke fællesskaber vil styrke demokratiforståelsen og oplevelsen af medindflydelse på det samfund de unge er en del af.

Inkubator startede op midt i en historisk pandemi med nedlukninger af skoler, institutioner og samfund. Det rystede grundpillerne i projektet, hvor netop fællesskab og samarbejde var bærende elementer. Heldigvis fik Inkubator tildelt et ekstra bevillingsår. Pandemien resulterede i at workshop-formen blev konverteret til en individuel håndholdt projektvejledning af de unge entreprenører.

Ved afslutningen af bevillingsperioden har ti uafhængige ungegrupper været igennem Inkubators vejledningsforløb.

47 unge i alderen 18-30 år har været tilknyttet projektansøgningerne og et stort og ukendt antal mennesker har deltaget i de aktiviteter som projektansøgerne har igangsat. F.eks. har et Kin-Ball projekt rejst rundt på folkeskoler og lavet sportsaktiviteter. December 2022 blev der afholdt et "LGBTQ+ projekt" et 2-dags seminar med oplæg, paneldiskussioner og dragshow.

Erfaringer

Inkubator har lagt trædestenene for en ny organisationstænkning i Kompetencehuset. Pulje- og fondsansøgninger vil fremadrettet være en økonomisk strategi, der skal supplere og fremtidssikre daghøjskolens folkeoplysende arbejde og mulighed for at være et attraktivt tilbud til de unge.

Gode råd

Kig på det jeres skole/forening er gode til, og byg over på disse kompetencer når der skal laves projektansøgninger. Vær tydelig på opgaven og afsæt de ressourcer der skal til, for at kvalificere en idé og en projektansøgning. Tab ikke modet, hvis en ansøgning får afslag, men vær nysgerrig på, hvorfor I ikke fik en bevilling. Brug den viden til at skrive en endnu bedre ansøgning næste gang.