Lovende takter og store forventninger

Lovende takter og store forventninger

Redaktionel dato: 3. januar 2023

Selv om ordet folkeoplysning ikke er nævnt en eneste gang i regeringsgrundlaget, hilser flere af DFS’ medlemsorganisationer den nye regering velkommen.

Læs kommentarer fra Ungdomsskoleforeningen, AKKS, Fora, Efterskoleforeningen og Danmarks Biblioteksforening.

Ungdomsskoleforeningen: Lovende takter i nyt regeringsgrundlag (uddrag)

"Set med ungdomsskolebriller er der flere lovende aspekter i regeringsgrundlaget. Der har i mange år været en for skarp opdeling mellem skoleliv og fritidsliv, og med det nye regeringsgrundlag ser det ud til, at regeringen åbner op for et større samspil herimellem og et mere helhedsorienteret fokus på børn og unges liv.

I ungdomsskolerne ved vi godt, at børn og unges trivsel (eller mistrivsel) ikke kun gror i skoletiden, så når regeringen har en ambition om at løfte sundheden og trivslen blandt børn og unge på tværs af bl.a. sundheds-, kultur og børne- og skoleområdet, er det positive takter. Med forslaget om en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, sætter regeringen et vigtigt fokus på noget af det, der fylder mest hos børn og unge i dag.

Under pressemødet hæftede jeg mig også ved, at statsministeren åbnede op for, at praksisfaglighed og -læring bør fylde mere i grundskolen. Alt for længe har det stået klart, at folkeskolen ikke altid kan rumme de børn og unge, der lærer på en anden måde end den klassiske boglige og teoretiske. I ungdomsskolerne er vi gode til at arbejde med undervisning i praksis og vi har en del erfaringer hermed. Vi ser med egne øjne, hvordan unges læring og dannelse løftes, når de får muligheden og friheden til at lære på måder, som passer dem bedst. Derfor er det også vores håb, at regeringen igen vil sætte valgfagene fri, så flere unge kan prøve kræfter med praktiske fag i ungdomsskolen."

Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen

Læs hele udtalelsen

AKKS: Et regeringsgrundlag med plads til amatørkulturen

”Vi hilser den nye regering og dens ønske om at styrke kulturen i hele lande og på tværs af områder velkommen. Vi hæfter os særligt ved, at man vil formulere en samlet ambitiøs kulturpolitik og reformere forældet lovgivning.

Vi håber, at det betyder, at vi kan få mindsket de bureaukratiske benspænd, samt at der vil blive kigget med nye øjne på folkeoplysningslovens rammer, der begrænser det amatørkulturelle foreningsliv.

Derudover håber vi, at det kulturelle foreningsliv vil blive inddraget i arbejdet med at afdække, hvordan kunst og kultur kan bidrage til fx trivselskrisen – især i forhold til de unge. Her har det kulturelle foreningsliv i den grad en rolle, og vi glæder os til at spille ind."

Toke Halskov Kristensen, AKKS’ formand

Fora: Nul gange folkeoplysning, men ikke skuffet (uddrag)

"Nul gange står der folkeoplysning i det nye regeringsgrundlag. Så skulle man måske tro, at jeg som formand for oplysningsforbundet Fora ville være skuffet. Men det er jeg ikke. For der er faktisk mange gode ting at finde i den nye regerings grundlag – lige fra at gøre livet lettere for frivillige foreninger, til aktivt at bruge værdisættet fra forslaget om en borgerpligt, til at inddrage unge i "samfundets forpligtende fællesskaber.

Det er derfor vores klare opfordring, ikke bare fra Fora, men fra alle oplysningsforbundene, at regeringens forsøg med et kulturpas til de 45.000 udsatte unge, også kan bruges til kulturelle aktiviteter i en bred forstand; ikke kun en tur i teateret.

Regeringen vil også give ufaglærte bedre muligheder for at uddanne, omskole og opkvalificere sig gennem hele deres arbejdsliv. Og der skal uddannes flere faglærte på erhvervsuddannelserne.

Foras foreninger og aftenskoler byder rige muligheder for at komme i kontakt med håndværksfag af alle mulige typer, der vil kunne gyde en interesse for det taktile arbejde med hænderne. Og vi arbejder allerede med at efteruddanne mennesker igennem hele deres arbejdsliv.”

Karen Maigaard, formand for Fora

Læs hele udtalelsen

Efterskoleforeningen: Velkommen til den nye regering! (uddrag)

”Regeringsgrundlaget lægger nemlig op til reformer. Mest tydeligt i forhold til unges valg af ungdomsuddannelse. Også her må vi holde fokus på, hvad der er bedst for vores unge. Alle tiltag, der styrker dem, hilser vi velkommen, og kræver det mindre justeringer af vores måde at drive skole på, går vi gerne i dialog om det.

Jeg noterer mig også, at regeringen i det nye regeringsgrundlag er optaget af trivsel. Jeg forventer, at vi bliver inddraget i den kommende kommission for det gode børne- og ungdomsliv, som regeringen lægger op til. Efterskolerne er – og skal være – en del af løsningen på de udfordringer med stigende mistrivsel, som vores samfund står i.

Endelig lægger regeringen op til at øge friheden i skoler og andre institutioner. Efterskolernes udvikling og succes er et resultat af en stor grad af frihed til at skabe den skoleform, der bedst udvikler unge til det samfund, der er omkring dem. Så den udvikling hilser vi naturligvis også velkommen."

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne.

Læs hele udtalelsen

Danmarks Biblioteksforening: store forventninger til ny kulturminister (uddrag)

”En flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. Særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se, hvordan de konkret vil indfri ambitionerne.

Jeg håber, at vi ikke bare får en ambitiøs og nærværende kulturminister, men en ambitiøs kulturregering med et stærkt fokus på kulturens betydning og de muligheder, der ligger i et samarbejde med dansk kulturliv, der er mere klar end nogensinde.

På det Bibliotekspolitiske Topmøde håber vi også på, at vi kan begynde dialogen om, hvordan vi kan sætte rammerne for fremtidens bibliotek, så det forsat kan være den mest besøgte kulturinstitution i landet og også spille en afgørende rolle i at skabe digital dannelse og læseglæde for de kommende generationer."

Paw Østergaard Jensen, formand, Danmarks Biblioteksforening

Læs hele udtalelsen

DFS om den nye regering

Ambitiøst

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, mener, det er et ”omfattende og ambitiøst” regeringsgrundlag:

”Jeg hæfter mig især ved, at regeringen har blik for den store betydning, som civilsamfundet, kulturen og foreningslivet har for sammenhængskraften på tværs af Danmark."