Nødpulje til amatørkulturen og det frivilligt kulturelle område

Nødpulje til amatørkulturen og det frivilligt kulturelle område

Redaktionel dato: 1. marts 2022

Amatørkulturelle foreninger og foreninger på det frivilligt kulturelle område kan nu søge kompensation for den seneste corona-nedlukning via ’COVID-19 Nødpuljen.

Amatørkulturen og det frivilligt kulturelle område har nu mulighed for at søge kompensation for endnu en corona-nedlukning. Denne gang for perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022.

Foreningerne kan søge kompensation for tabte indtægter fra aflyste forestillinger, scenekunst, stævner, workshops, festivaler, korsang, korrejser, kurser, udstillinger, prøveforløb og lignende arrangementer, der er blevet aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.

Desuden kan foreningerne søge om kompensation for tabte indtægter fra udlejning af lokaler, samt for tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetalinger.

Puljen kan søges af de samme foreninger, som søgte kompensation i DFS’ ’COVID-19 Kulturpulje’ i 2020 og 2021. I den nye nødpulje kan der imidlertid ikke søges om kompensation for afholdte udgifter i forbindelse med nedlukningen.

Hvor søger man puljen?

Puljen søges direkte hos Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, og alle spørgsmål om puljen skal rettes til DUF på nodpulje@duf.dk. Der er ansøgningsfrist mandag den 28. marts 2022 kl. 16.00.

DFS samarbejder med DUF om udmøntningen af puljen, og vi er repræsenteret i bevillingsudvalget.

Info og ansøgning