Genstartspuljer bliver hurtigt tømt!

Genstartspuljer bliver hurtigt tømt!

Redaktionel dato: 20. maj 2021

Kulturministeriet har åbnet for ansøgninger til fem puljer, som skal genstarte kultur- og idrætsaktiviteter. Puljerne dækker flere af de behov, som de folkeoplysende skoler og foreninger har i øjeblikket, og giver muligheder for spændende genstartsaktiviteter, men pengene bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.

Af Michael Voss

Tilføjet: 26-05-21

Nyt: Hvem kan bruge puljerne?

Kulturministeriet oplyser:

  • at det folkeoplysende område også kan søge genstartspuljerne (dog ikke pulje 5, som kun kommuner kan søge)
  • at der kun kan søges til kultur- og idrætsaktiviteter, ikke til undervisningsaktiviteter
En af puljerne støtter ekstra-udgifter i forbindelse sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af coronaregler.

En af puljerne støtter ekstra-udgifter i forbindelse sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af coronaregler.

I går åbnede Kulturministeriet for ansøgninger til fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet. I princippet kan de første penge allerede være uddelt, fordi bevillingerne bliver behandlet løbende.

Genstartspuljerne skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum. Et stort antal partier har truffet beslutningen på baggrund af indstillinger fra et ekspertudvalg, kaldet ”genstartsteamet”.

Desværre er der opstået tvivl om, hvorvidt folkeoplysende skoler og foreninger kan få del i alle puljerne. Der er dog ikke tvivl om, at folkeoplysningen kan få nytte af to af de fem puljer.

Folkeoplysningen og puljerne

Ifølge det politiske aktstykke og Kultur- og Slotsstyrelsens hjemmeside skal midlerne støtte genåbning af ”kultur- og idrætslivet” og kan søges af ”aktører inden for kultur- og idrætslivet”.

Folkeoplysning er en del af Kulturministeriets område, og DFS indleverede på opfordring input til den ekspertgruppe, genstartsteamet, som har lavet indstillingerne til puljerne.

Alligevel har det endnu ikke været muligt at få en bekræftelse på, at de folkeoplysende skoler og foreninger kan søge puljerne. DFS arbejder sammen med Kulturministeriet om at få spørgsmålet afklaret.

Nye aktivitetsformer

Pulje 4 støtter projekter, der vil udvikle og afprøve nye formater for aktiviteter i det offentlige rum i samarbejde med en anden forening eller institution på tværs af sektorer eller andet.

Selv om de folkeoplysende skoler og foreninger bliver defineret ud af ”kulturen”, kan de indgå i disse samarbejder. Og selvfølgelig også selv tage initiativ til at kontakte andre foreninger inden for kultur og idræt.

Lokal genåbningsfestival

Pulje 5 støtter lokale aktiviteter, som knytter an til en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger.

Sådan en landsdækkende genstartskampagne var et af forslagene fra DFS, og de lokale skoler og afdelinger i DFS’ medlemsorganisationer har mulighed for at kontakte deres kommune og foreslå et arrangement i den forbindelse.

Sikkerhed og tilgængelighed

Mere tvivl er der om Pulje 1 og 2.

Pulje 1 giver tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning, Det omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Det er åbenlyst også behov, som de folkeoplysende skoler og foreninger har, men det forudsætter, at Kulturministeriet accepterer dem som en del af kulturlivet.

Det samme gælder Pulje 2, som støtter omkostninger til digitale tiltag, der gør kultur- og idrætsaktiviteter tilgængelige for en bredere målgruppe i takt med, at kultur- og idrætslivet åbner igen.

Pulje 3 handler om talentudvikling i kunst og kultur.