Her er de fem nominerede til Folkeoplysningens Pris

Her er de fem nominerede til Folkeoplysningens Pris

Redaktionel dato: 29. august 2023

Performancekunst, ensomhedsmarch og panna-fodbold. Det er tre af de folkeoplysende aktiviteter, som er nomineret til Folkeoplysningens Pris 2023.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Hvad har EU-debat, performancekunst, landevejsmarch, panna-fodbold og bæredygtighedsprojekter tilfælles?

Det er alle eksempler på folkeoplysende frontløber-initiativer, der er nomineret til Folkeoplysningens Pris, som DFS uddeler for andet år i træk.

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) er nomineret til prisen for deres projekt ’DEO ung’, der engagerer frivillige unge i EU-debatten. Foreningen 'Dragskolen' er nomineret for deres undervisningsforløb for unge, der vil dygtiggøre sig i drag og scenekunst mm., som de har udbudt i samarbejde med AOF Storkøbenhavn. 

Patrick Cakirli er nomineret for hans ’March mod Ensomhed’, hvor han går på de danske landeveje for at sætte fokus på ensomhedsproblematikken. Den selvorganiserede forening, Pannahouse, er nomineret for deres kulturelle panna-fodboldsbevægelse, der er målrettet foreningsuvante unge.

Og endeligt er Højskolerne nomineret for deres bæredygtighedsprojekt ’Peoples Future Lab’, der bl.a. uddanner unge højskoleelever til at initiere bæredygtighedsprojekter i deres lokalområder.

En folkeoplysende jury

DFS uddeler Folkeoplysningens Pris for at fejre folkeoplysningen og den sammenhængskraft, som den skaber i samfundet.

De nominerede er udvalgt af en jury bestående af repræsentanter fra Oplysningsforbundet Fora, Højskolerne, Folk & Sikkerhed, Dansk Amatør Orkester Samvirke, Folkevirke og DFS.

I udvælgelsen har juryen lagt vægt på, at initiativerne er ekstraordinære, og at de skaber nye former for fællesskaber, der bryder med vane- eller kassetænkning.

Samtidig har juryen nomineret initiativer, der udføres med en gennemslagskraft, der får deltagerne til at engagere sig i en sag, og som formår at udvikle folkeoplysningen og skabe forandringer for mennesker til inspiration for andre folkeoplysende aktører.

Kåring af vinderen

Vinderen af Folkeoplysningens Pris 2023 bliver kåret til DFS’ konference ’Folkeoplysningens Dag’, der afholdes den 12. oktober i Kulturhus Bunkeren i Aarhus.

Her bringer vi folkeoplysende aktører sammen fra hele landet og inspirerer hinanden til at udvikle folkeoplysningen.

Med prisen følger 10.000 kr., der er øremærket til at udbrede det folkeoplysende initiativ. Nedenfor kan du læse om de fem nominerede og juryens begrundelser for at nominere dem.

 

Nomineret:

DEO ung

DEO ung er et projekt, der engagerer frivillige unge under mottoet ’Alle unge kan engagere sig i EU’. Med projektet ønsker DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet) at invitere alle unge ind i den demokratiske samtale om EU med et særligt fokus på at engagere de unge, der ikke normalt er repræsenteret.

DEO ung er bl.a. indstillet til Folkeoplysningens Pris, da projektet på ekstraordinær vis formår at få ungdommens mangfoldighed engageret i EU-debatten. Med kreative metoder som pop-up arrangementer og ung-til-ung aktiviteter engagerer projektet en målgruppe, der normalt ikke er en del af EU-debatten, i det demokratiske fællesskab.

Nomineret:

Dragskolen

Foreningen 'Dragskolen' tilbyder et halvårligt undervisningsforløb for unge mellem 12 og 30 år, der vil dygtiggøre sig i drag-performance og scenekunst mm. Skolen skaber et farverigt miljø og sparringsrum for deltagerne, hvor de kan udforske deres (køns)identitet gennem drag-kunsten.

Dragskolen er bl.a. indstillet til Folkeoplysningens Pris, da skolen er et vigtigt kreativt fællesskab for unge, der ønsker at udforske kønsudtryk, som falder uden for de normative rammer. Det er samtidig et ekstraordinært initiativ, der skaber et trygt og identitetsskabende miljø for unge, hvor de lærer at udtrykke sig selv sammen med ligesindede.

*Skolen er startet op i samarbejde med AOF Storkøbenhavn, men er nu en selvstændig forening og udbyder.

Nomineret:

March mod Ensomhed

Patrick Cakirli, der er initiativtager til ’March mod Ensomhed’, går hvert år mere end 1.600 kilometer gennem Danmark for at sætte fokus på ensomhedsproblematikken. Målet med marchen er at skabe synlighed om ensomhed og indgyde mod til at gøre noget ved problemet.

March mod Ensomhed er bl.a. nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi initiativet skaber nye fællesskaber, hvor der ikke skelnes mellem dem, som føler ensomhed, og dem som ikke gør, og det modarbejder på fortræffelig vis den stigmatisering, der er knyttet til følelsen.

Nomineret:

Pannahouse

Pannahouse er en kulturel bevægelse og selvorganiseret forening, som har afsæt i gadeidrætten og panna-fodbold. Panna er en én-mod-én fodboldkamp, der spilles på en specialdesignet, lettilgængelig og flytbar 8-kantet fodboldbane. Pannahouse ønsker at øge idrætsdeltagelsen ved at sænke barren for dem, der endnu ikke er en del af fritidsfællesskaber.

Pannahouse er bl.a. nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi foreningen har en stor gennemslagskraft, der ses i den tilslutning, som der er skabt til en ny sportsgren, og som foreningen har skabt på de sociale medier og i tv-programmer, hvor panna-fodbolden er en inspirationskilde for tusindvis af unge.

Nomineret:

Peoples Future Lab

I 2020 opstartede Højskolerne, 10 danske og 10 udenlandske højskoler projektet ’Peoples Future Lab’ for at udvikle nye bæredygtige idéer. Formålet med projektet er bl.a. at uddanne unge til at initiere bæredygtighedsprojekter i deres lokalområder.

Peoples Future Lab er bl.a. nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi projektet skaber nye former for fællesskaber, hvor unge etablerer globale forbindelser med højskoleelever verden over, hvorigennem der opstår ny inspiration, samarbejder og perspektiver på klimaforandringerne.