Praktiske anvisninger skal virkeliggøre drømmen om bæredygtig omstilling

Praktiske anvisninger skal virkeliggøre drømmen om bæredygtig omstilling

Redaktionel dato: 31. maj 2021

”Vi skal involvere borgerne direkte i den bæredygtige omstilling. Det er formålet med Oplysningsforbundet Lokal Forankring, som vil inspirere til demokratisk samtale og handling.” Det fortæller Kim Hyttel, som er medstifter.
Af Frederikke Kaal

Julie Malmstrøm inspirerede til, hvordan man kan leve et grønnere byliv, til debataftenen "Grøn København".

Julie Malmstrøm inspirerede til, hvordan man kan leve et grønnere byliv, til debataftenen "Grøn København".

En aften i bæredygtighedens tegn

"Vi skal spørge os selv hvorfor. Hvorfor har jeg brug for at gøre noget? Hvad er det, jeg gerne vil bidrage med til denne verden? Hvis ikke man ved, hvorfor man laver en livsstilsændring, er det svært at være motiveret." 

Ordene kommer fra bæredygtighedsentusiast Julie Malmstrøm og er henvendt til mig og de øvrige deltagere ved debataftenen ”Grøn København”. Arrangementet er planlagt af Lokal Forankring og er det første i rækken af flere såkaldte #lab-aftener. Gennem inspirationsoplæg ved Julie og diskussion i grupper skal vi i fællesskab blive klogere på, hvordan man kan leve et grønnere byliv i København.

Listen af råd og anbefalinger er lang og spænder fra tips til bæredygtigt forbrug, til hvordan man kan leve efter zero-waste princippet. Julie snakker om værdi, og hvordan vi skal blive bedre til at overveje, hvilke ting vi egentlig har brug for. Hun fortsætter:

”Der er rigtig mange steder, hvor man kan finde en bæredygtig løsning. Det bedste man kan gøre, er at gøre det til en leg. Man kan spørge sig selv: Hvordan kan jeg være og forbruge mest bæredygtigt? Hvad er det skøreste, jeg kan finde på DBA i stedet for at købe fra nyt?”

Om Lokal Forankring

Oplysningsforbundet Lokal Forandring er oprettet af tænketanken Lokal Forandring og hører under DOF (Dansk Oplysnings Forbund). Forbundets primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat for at fremme deltagernes forståelse for medborgerskab, demokrati og grøn omstilling. Forbundets arbejde tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og behandler bæredygtighed i et både økonomisk, socialt, klimamæssigt og kulturelt perspektiv.

Fra tanke til handling

Aftenen sluttes af med debat i mindre grupper, hvor vi taler om forskellige emner relateret til bæredygtighed. Min gruppe snakker om tøj. En deltager fortæller, at hun har haft sit ældste stykke tøj i 45 år, og en andens trøjer er strikket af hans mor. Fælles for alle er en lyst til at forbruge mere bæredygtigt. Det svære opstår, når intentionerne skal omsættes til praksis.

Det er netop her, Lokal Forankring vil sætte ind. Kim Hyttel, der er en af initiativtagerne bag forbundet, fortæller:

”Vi har brug for at få virkeliggjort nogle muligheder og drømme, ligesom Julie på sin egen fantastiske vis fik vist os. Nogle praktiske anvisninger på hvad der kan lade sig gøre, som ikke er moraliserende. Vi er nødt til at finde en anden vej og appellere til en mere glad form for aktivisme, hvor man går i gang med at skabe nye måder at gøre tingene på.

Den grønne omstilling kommer til at påvirke os alle sammen i vores komfortzoner – hvis ikke den gør det, er vi ikke på sporet. Vi kommer til at ændre i vores måde at organisere vores liv på.”

For Hyttel og Lokal Forankring er den direkte og demokratiske involvering af borgerne afgørende i denne proces.

”Grønne omstillingsprojekter kan ikke lykkedes, uden at folk bliver givet en afgørende rolle. Det kommer ikke til at virke, at politikerne bare skaber nogle løsninger hen over hovedet på os. For at den demokratiske debat kan blive kvalificeret, skal vi bidrage med oplysning til folk, og det er der folkeoplysning er vigtig i relation til det bæredygtige arbejde.”

Serie: Bæredygtig folkeoplysning

En bæredygtig fremtid er kun mulig, hvis borgere går sammen om at diskutere, foreslå løsninger og selv sætte projekter i gang. Det er de folkeoplysende skoler og foreninger en god ramme for.
Med en serie artikler beretter vi om bæredygtighedsaktiviteter i DFS’ medlemsorganisationer.